...
PUBLIKACJE

Zdrada małżeńska a brak winy za rozkład pożycia

Zdrada małżeńska a także budowanie związku z innym partnerem jest jedną z najczęstszych przyczyn przypisania danej osobie winy w rozwodzie. W pewnych okolicznościach sąd może jednak orzec zgoła inaczej. Należy zdawać sobie z tego sprawę, tym bardziej, że wyrok w tym zakresie niesie ze sobą doniosłe skutki i wpływa chociażby na możliwość domagania się od byłego już małżonka alimentów.

Wszystko sprowadza się do tego, kiedy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia i co tak naprawdę do tego doprowadziło. Sąd przy ustaleniu winy zainteresowany będzie bowiem przede wszystkim tymi dwoma kwestiami. W tym miejscu wyobraźmy sobie przykładowo, że mąż porzucił w 2013 r. rodzinę, wyjechał do innej miejscowości i rozpoczął tam nowe życie. Od tego momentu nie utrzymuje już żadnego kontaktu z małżonką, jej los pozostaje mu całkowicie obojętny. Jeżeli nawet żona po pewnym czasie (np. po roku) zacznie spotykać się z innym mężczyzną, jedynym winnym rozkładowi pożycia pozostanie wyłącznie mąż. W opisanym przypadku tylko jego zachowanie doprowadziło do wygaśnięcia jakiejkolwiek więzi między małżonkami (por. m.in. wyrok SN z 28.09.2000 r., sygn. akt IV CKN 112/00).

adwokat od alimentów i rozwodów we Wrocławiu – Marta Olejnik-Hejne
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.