Oferta

Oferta kancelarii adwokackiej Wrocław

Wszelkie działania w imieniu i na rzecz Klienta są zawsze poprzedzone dogłębną analizą jego indywidualnych potrzeb, co w oparciu o wiedzę, doświadczenie i profesjonalizm gwarantuje optymalne rozwiązania oraz najwyższą jakość świadczonych usług w rozsądnej cenie. Adwokat alimenty Wrocław, podział majątku oraz rozwód to nasze główne specjalizacje.

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz:

osób fizycznych

Obsługa klientów indywidualnych (osób fizycznych) obejmuje m.in.: ustne konsultacje i porady prawne; reprezentację we wszelkiego rodzaju postępowaniach na każdym ich etapie; sporządzanie pism procesowych i projektów umów; opracowanie opinii prawnych; reprezentowanie podczas negocjacji i mediacji; windykację należności. 

klientów zagranicznych (obsługa prawna w języku angielskim i włoskim)

Kancelaria świadczy pomoc prawną w języku angielskim i włoskim zarówno zagranicznym klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym.

Biegła znajomość języków obcych (włoski, angielski) daje możliwość świadczenia pomocy prawnej klientom zagranicznym bez udziału osób postronnych przy zachowaniu poufności i swobodnej komunikacji.

Istnieje także możliwość skorzystania z usług doświadczonych tłumaczy innych języków obcych współpracujących z Kancelarią.
Obsługa klientów zagranicznych obejmuje m.in. pomoc prawną osobom fizycznym przede wszystkim w zakresie prawa rodzinnego (alimenty, rozwody, podziały majątku, opieka nad dziećmi) jak i karnego oraz cywilnego.

Zakres działalności:

Rodzinne

 • sprawy o rozwód i separację,
 • sprawy o podział majątku,
 • sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego,
 • sprawy dotyczące pozbawienia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy rozpatrywane przez sądy dla nieletnich,
 • sprawy o kontakty z dziećmi,
 • sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa,
 • sprawy o przysposobienie (adopcję),

Karne

Obecność obrońcy obok oskarżonego jest niezbędna już na najwcześniejszych etapach postępowania przygotowawczego, a nawet od momentu zatrzymania, gdyż może on odpowiednio zareagować na następujące po sobie zdarzenia procesowe. Z powodzeniem reprezentuję Klientów począwszy od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie przed sądem I instancji, postępowanie odwoławcze, kasacyjne oraz postępowanie wykonawcze.Pomagam Klientom przede wszystkim w sprawach z zakresu:

 • przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwo, uszkodzenie ciała, pobicie etc.),
 • przestępstwa komunikacyjne (wypadek komunikacyjny, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego etc.),
 • przestępstwa przeciwko wolności (groźby karalne, stalking, etc.),
 • przestępstwa przeciwko mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo etc.),
 • przestępstwa określone jako przeciwdziałanie narkomanii (wytwarzanie, przemyt, wprowadzanie do obrotu, posiadanie, sprzedaż środków odurzających),
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • wykonywanie kary w trybie dozoru elektronicznego, dozór elektroniczny (obrączka),
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • przerwa w karze pozbawienia wolności,
 • wcześniejsze zatarcie skazania,

Cywilne

 • dochodzenia roszczeń pieniężnych o zapłatę,
 • stwierdzenia nabycia spadku i poświadczenia dziedziczenia,
 • dział spadku i zniesienie współwłasności,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku
 • sprawy o podział majątku

W zależności od charakteru sprawy i indywidualnych preferencji Klienta Kancelaria świadczy pomoc prawną w siedzibie Kancelarii oraz w Kancelariach współpracujących (Brzeg Opolski), ewentualnie w siedzibie Klienta. Adwokat alimenty Wrocław.

Kancelaria reprezentuje interesy swoich Klientów na terenie całego kraju osobiście bądź przy udziale doświadczonych prawników ściśle współpracujących z Kancelarią .

Kancelaria podpisała także Deklarację Patronacką z Krajowym Stowarzyszeniem Antymobbingowym z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Ołbińskiej.