Facebook www.facebook.com/wroclawadwokat
Twitter twitter.com/wroclawadwokat
 • Epidemia koronawirusa a kontakty z dzieckiem

  Bezsprzecznie nagła epidemia wywróciła do góry nogami życie niejednej osoby. Dotychczas, my jako prawnicy w naszej pracy skupialiśmy się przede na przygotowywaniu do rozpraw, dotrzymywaniu terminów sądowych czy na spotkaniach z Klientami. Obecnie czas stanął w miejscu, wszyscy jesteśmy zdezorientowani, niepewni przyszłości i dążymy do tego, aby panować nad otaczającą nas nową rzeczywistością. Pamiętajmy jednak,
  Czytaj
 • Opieka naprzemienna

  Opieka naprzemienna oznacza, że dziecko mieszka zarówno u jednego jak i u drugiego rodzica w porównywalnym czasie. Model ten nie jest popularny w Polsce z kolei cieszy się on bardzo dużą popularnością w krajach skandynawskich czy zachodnich. Ten rodzaj opieki zdaje egzamin przede wszystkim jeżeli rodzice nie są ze sobą skonfliktowani i potrafią współpracować w
  Czytaj
 • Kontakty dziadków z dziećmi po rozwodzie rodziców

  Jakie prawa mają dziadkowie względem wnuków? Podstawę do dochodzenia przez dziadków ustalenia  ich własnych kontaktów z dzieckiem stanowi art. 113[6] kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – czyli uprawnienie do kontaktów z dzieckiem mają: rodzeństwo, dziadkowie, powinowaci w linii prostej oraz osoby, które sprawowały przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem. Kontakty z dziadkami orzecznictwo Prawo uregulowania kontaktów
  Czytaj
 • Porozumienie wychowawcze – plan rodzicielski

  Rozwód bywa stresujący nie tylko dla stron postępowania, ale przede wszystkim dla dzieci małżonków. Czasami strony potrafią wypracować wspólne porozumienie, co procentuje tym, że kontakty, władza rodzicielska, opieka nad dziećmi oraz wysokość alimentów jest ustalona bez większych komplikacji. Niestety zranieni i skonfliktowani małżonkowie często nie są w stanie porozumieć się w wyżej  wymienionych kwestiach –
  Czytaj
 • Przypadki ograniczenia władzy rodzicielskiej

  Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom od momentu urodzenia się dziecka aż do osiągnięcia przez nie pełnoletności. Zgodnie z art. 95 KRO władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego
  Czytaj