...
DANE DO WPŁATY

Numer konta i dane do dokonania przelewu za zlecone usługi:

Kancelaria Adwokacka adw. Marta Olejnik-Hejne
ul. Krupnicza 13/201, 50-075 Wrocław
NIP: 894-279-87-00
nr konta: 95191010482415600166050001
 
IBAN: PL95191010482415600166050001
SWIFT: WBKPPLPP
 
 
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.