...
Adwokat ds. separacji Wrocław

Separacja Wrocław

Pozew o separację

Separacja to sytuacja, w której między małżonkami doszło do zupełnego rozkładu pożycia, ale nie ma ono charakteru trwałego. Do zupełnego rozkładu pożycia dochodzi, gdy między małżonkami wygasną więzi psychiczne, fizyczne oraz gospodarcze. Aby sąd orzekł pomiędzy małżonkami separację należy złożyć odpowiedni pozew. Co istotne, przy zgodnym wniosku stron sąd nie orzeka o winie przy orzekaniu separacji – separacja za porozumieniem stron. 

Skutki separacji

Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego skutki separacji są takie, jak rozwiązania małżeństwa, z zastrzeżeniem, że w trakcie trwania separacji żaden z małżonków nie może zawrzeć związku małżeńskiego oraz małżonkowie pozostający w separacji mają obowiązek wzajemnej pomocy. Z chwilą orzeczenia o separacji przez sąd między małżonkami zostaje ustanowiona rozdzielność majątkowa, a także tracą oni prawo do dziedziczenia ustawowego po sobie oraz do zachowku. Ponadto, jeśli separacja została orzeczona z wyłącznej winy jednego z małżonków, małżonek niewinny, może żądać od małżonka winnego alimentów – wówczas konieczne jest wykazanie przez małżonka niewinnego, że separacja pociąga za sobą pogorszenie jego sytuacji materialnej.

Rozważasz separację małżeńską?

Rozpoczęcie procesu separacji w małżeństwie to poważny krok, który wymaga dokładnego zrozumienia wszystkich aspektów tego procesu. Separacja małżeńska może wystąpić w różnych okolicznościach, dlatego warto poznać podstawowe informacje na ten temat.

Co To Jest Separacja Małżeńska?

Separacja małżeńska jest formalnym procesem, w którym małżonkowie decydują o rozdzieleniu się, choć formalnie pozostają w małżeństwie. Jest to często pierwszy krok w kierunku sprawy rozwodowej. Warto zrozumieć, co to oznacza w praktyce i jakie są jej aspekty prawne.

Separacja w Małżeństwie a Separacja Faktyczna

Warto odróżnić separację formalną od faktycznej separacji. Separacja formalna to proces prawnie uregulowany, podczas gdy separacja faktyczna oznacza fizyczne rozdzielenie się małżonków. Separacja nie dotyczy tylko małżeństw. Partnerzy w związkach nieformalnych również mogą rozważać separację. 

Separacja i co dalej?

Separacja może być etapem w kierunku rozwodu, ale nie zawsze musi tak być. Ostateczna decyzja zależy od Ciebie i Twojego partnera. Jakie są możliwe scenariusze po separacji? Jakie kroki podjąć, aby zakończyć małżeństwo? Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu: Separacja formalna czy rozwód – co wybrać?
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.