...
PUBLIKACJE

Wszystkie artykuły

 • WSZYSTKIE
 • AKTUALNOŚCI
 • Alimenty
 • FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
 • KONKUBINAT
 • KSIĘGI WIECZYSTE
 • Mediacja
 • ODSZKODOWANIA
 • Podział majątku
 • PRAWO CYWILNE
 • PRAWO KARNE
 • PRAWO PRACY
 • PRAWO RODZINNE
 • PRAWO SPADKOWE
 • Rozwód
 • Separacja
 • Władza Rodzicielska

Zaprzeczenie ojcostwa

Zgodnie z obecnymi przepisami prawa polskiego zaprzeczenie ojcostwa to udowodnienie, że osoba prawnie uznawana za ojca dziecka w rzeczywistości ojcem nie jest. Jest to istotne  w...

Uwaga

Aktualnie wszystkie porady oraz zaplanowane konsultacje realizowane są w trybie zdalnym telekonferencji (telefon, Skype). W celu umówienia się i późniejszej realizacji porady należny zgłosić zapotrzebowanie...

Aplikacja w Kancelarii Adwokackiej

Kancelaria Adwokacka adw. Marty Olejnik-Hejne z Wrocławia poszukuje aplikanta adwokackiego, który jest zainteresowany odbyciem odpłatnej aplikacji w kancelarii zajmującej się głównie prawem rodzinnym. Preferowane będą...

Opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna oznacza, że dziecko mieszka zarówno u jednego jak i u drugiego rodzica w porównywalnym czasie. Model ten nie jest popularny w Polsce z...

Zmiana nazwiska po ślubie

Po zawarciu związku małżeńskiego małżonkowie stają się mężem i żoną – co za tym idzie zaczynają tworzyć rodzinę. Od momentu wejścia w związek małżeński, prawa...

Cofnięcie pozwu o rozwód

Powody cofnięcia pozwu mogę być różne, najbardziej optymistyczną z wersji jest pojednanie się małżonków i próba uratowania związku, mimo pierwotnej decyzji jednej ze stron o...

Zaprzeczenie ojcostwa

Polskie prawo przyjmuje domniemanie ojcostwa, polegające na tym, iż domniemywa się, że dziecko urodzone podczas trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania...

Zmiana imienia dziecka

Rodzice, którzy nadali swojemu nowonarodzonemu dziecku imię i z różnych względów chcieliby je zmienić, mogą to zrobić w terminie 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia...

Małżeństwo a konkubinat

W dzisiejszych czasach ludzie coraz częściej nie chcąc zawierać formalnego związku, żyją ze sobą w konkubinacie określanym potocznie jako „wolny związek”. Powoduje to różnorodne konsekwencje....

Niedopuszczalność rozwodu

Rozwód definitywnie kończy byt danego małżeństwa. O stosowny wyrok można starać się, jeżeli między mężem i żoną nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Warto jednak...

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Nierzadko małżonkowie, będąc po rozwodzie, pragną rozpocząć życie od nowa. Jednym z elementów realizacji tego zamierzenia jest powrót do swojego nazwiska sprzed ślubu. Prawo dopuszcza...

Dziecko w sprawie rozwodowej

W sprawach rozwodowych obowiązuje bezwzględny zakaz przesłuchiwania w charakterze świadków dzieci stron, które nie ukończyły 17 lat. Takie rozwiązanie ma na celu uniemożliwienie ich instrumentalnego...

‘FIRMA PRZYJAZNA INTERNAUTOM’

Kancelaria Adwokacka UMOCOWANA otrzymała tytuł “FIRMY PRZYJAZNEJ INTERNAUTOM”. Tytuł FPI jest dokumentem poświadczającym, że dana firma dokłada starań, aby dopasować swoją stronę lub prezentację do...

Bezpłodność a rozwód

W Polsce coraz więcej osób cierpi na bezpłodność. Niemożność posiadania potomstwa może stać się przyczyną rozpadu małżeństwa  i w konsekwencji wydania wyroku rozwodowego (bezpłodność a rozwód)....
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.