CENNIK

Cennik kancelarii adwokackiej Wrocław

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest przede wszystkim od przewidywanego lub faktycznie poświęconego czasu pracy i stopnia zawiłości. Dużą wagę przykładamy do tego, aby wszelkie ustalenia finansowe od początku były jasne i nie stanowiły dla Klienta elementu zaskoczenia na żadnym etapie współpracy. Ceny za wykonane usługi są zawsze indywidualnie ustalane z Klientem. W każdym przypadku zasady współpracy będą jasno określone i zrozumiałe.

Stosujemy następujące systemy rozliczeń:

  • zryczałtowany – polegający na określeniu z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia, stosowany w sprawach, w których w przybliżeniu można określić zakres prac i ich wymiar czasowy;
  • godzinowy – polegający na ustalaniu wysokości wynagrodzenia w zależności od czasu poświęconego na wykonanie danego zadania, którego długości nie można z góry oszacować;
  • prowizyjny – honorarium za zakończenie sprawy z powodzeniem, gdzie część wynagrodzenia (przy obniżonym wynagrodzeniu podstawowym) może zostać wypłacona w formie premii wyrażonej w procencie od wyegzekwowanej kwoty.

 

Wynagrodzenie z tytułu jednorazowej porady prawnej wynosi 400,00 zł brutto.

 

Numer konta i dane do dokonania przelewu za zlecone usługi:

Kancelaria Adwokacka adw. Marta Olejnik-Hejne
ul. Krupnicza 13/201, 50-075 Wrocław
NIP: 894-279-87-00
nr konta: 95191010482415600166050001
 
IBAN: PL95191010482415600166050001
SWIFT: WBKPPLPP