...
ZESPÓŁ

Zespół kancelarii adwokackiej Wrocław

Reprezentujemy interesy swoich Klientów na terenie całego kraju osobiście bądź przy udziale doświadczonych prawników.

W zależności od charakteru sprawy i indywidualnych preferencji Klienta Kancelaria świadczy pomoc prawną w siedzibie Kancelarii we Wrocławiu oraz w Kancelariach współpracujących (Brzeg Opolski), ewentualnie w siedzibie Klienta.

Kancelaria podpisała także Deklarację Patronacką z Krajowym Stowarzyszeniem Antymobbingowym z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Ołbińskiej.

Stale rosnące potrzeby klientów poskutkowały tym, że rozpoczęliśmy stałą współpracę z poniższymi instytucjami. Dla wszystkich klientów korzystających z usług naszej kancelarii daje to możliwość uzyskania dużo niższych cen w odniesieniu do cen cennikowych tych specjalistów.

Na stałe współpracujemy z:

  • Kancelarią Notarialną
  • Biurem Detektywistycznym
  • Biurem Tłumacza Przysięgłego
  • Psychologiem/Psychoterapeutą
  • Mediatorem rodzinnym
  • The National Association for Anti-Mobbing /Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe/
  • Partnerskimi Kancelariami Adwokackimi (adw. Michał Olejnik, adw. Ewa Mikulska)
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.