...
PUBLIKACJE

Epidemia koronawirusa a kontakty z dzieckiem

Bezsprzecznie nagła epidemia wywróciła do góry nogami życie niejednej osoby. Dotychczas, my jako prawnicy w naszej pracy skupialiśmy się przede na przygotowywaniu do rozpraw, dotrzymywaniu terminów sądowych czy na spotkaniach z Klientami. Obecnie czas stanął w miejscu, wszyscy jesteśmy zdezorientowani, niepewni przyszłości i dążymy do tego, aby panować nad otaczającą nas nową rzeczywistością. Pamiętajmy jednak, że w dalszym ciągu musimy się kierować rozsądkiem i przede wszystkim jako rodzice dobrem naszych dzieci.

Zatem rodzice, którzy są po rozwodzie, nie wychowują wspólnie dzieci bądź nie mieszkają obecnie razem, muszą pamiętać o kilku ważnych kwestiach, które z pewnością ułatwią komunikację między nimi i pomogą zadbać  zarówno o bezpieczeństwo rodzica jak i dziecka.

Przede wszystkim na czas trwania epidemii rodzice powinni pamiętać o tym, aby:

  • zjednoczyć swoje siły kierować się przede wszystkim dobrem dziecka,
  • ustalić czy dotychczas ustalone kontakty będą mogły się odbywać w czasie trwania epidemii,
  • przeanalizować jaka forma kontaktów na czas trwania epidemii będzie dla dziecka i rodziców najlepsza i najbezpieczniejsza,
  • ustalić formę komunikacji między sobą,
  • przeanalizować czy kontakty rodzica z dzieckiem nie narażą małoletniego i drugiego rodzica na możliwość zarażenia koronawirusem,
  • ustalić bezpieczną formę przemieszczania się dziecka do drugiego rodzica,
  • w żaden sposób, gdy nie ma zagrożenia,  nie utrudniać kontaktów dziecka, z drugim rodzicem.

Przy zachowaniu powyższych zasad należy jednak pamiętać, że obecny okres jest szczególny i nie zawsze kontakty rodzica z dzieckiem w dotychczasowej formie mogą się odbywać. Nie można za wszelką cenę wymuszać kontaktów z małoletnim jeżeli naraża to dziecko i rodziców na zarażenie koronawirusem co może rodzić tragiczne skutki w przyszłości.

Każdy z rodziców sprawujący opiekę nad dzieckiem musi podchodzić do epidemii w sposób szczególnie odpowiedzialny, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, higieny i zdrowego rozsądku. W przypadku możliwości zarażenia koronawirusem przez danego z rodziców koniecznym jest poinformowanie drugiego rodzica i zaprzestanie kontaktów rodzica z dzieckiem do czasu ustania zagrożenia. Bardzo ważnym aspektem jest tutaj szczerość między rodzicami oraz niezatajanie żadnych faktów, zaufanie, a przede wszystkim sprawna i spokojna komunikacja.

W przypadku rodziców, którzy wykonują zawody medyczne, pracują w sklepach, aptekach czy w innych miejscach, gdzie mają styczność z wieloma osobami co związane jest ze zwiększonym ryzykiem  narażenia dziecka lub innych osób  na zarażenie koronawirusem, w naszej ocenie koniecznym jest wstrzymanie kontaktów rodzica z dzieckiem.

Powyższe, jest wystarczającą przyczyną do tego, aby od kontaktów – na czas trwania zagrożenia – odstąpić. W takich przypadkach należy myśleć przede wszystkim o zdrowiu najbliższych i odłożyć na bok kłótnie czy nieporozumienia między rodzicami. Wyjściem z powyższej sytuacji jest ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem w formie internetowej (np. WhatsApp, Skype itp.)  lub telefonicznej. Podobnie kształtuje się sytuacja rodziców dziecka z obniżoną odpornością lub będącego w grupie podwyższonego ryzyka. W takiej sytuacji można dodatkowo zweryfikować swoje decyzje po konsultacji z lekarzem prowadzącym dziecko.

Jeżeli jednak nie ma takiego zagrożenia kontakty powinny odbywać się w ustalonej formie, bądź w związku z koniecznością zapewnienia dziecku całodziennej opieki w formie dostosowanej do obecnych warunków.

Mając na uwadze powyższe zasady, zagrożenia i wszelkie ewentualności, podkreślić przy tym należy, że żaden z rodziców nie ma prawa do tego, aby wykorzystywać okres epidemii do ograniczania kontaktów rodzica z dzieckiem, a tym samym do alienacji rodzicielskiej. W tak trudnym dla wszystkich czasie nie powinno się narażać nikogo na dodatkowy stres, który odczuwalny jest nie tylko przez rodziców, ale również przez dzieci.

Wykorzystywanie sytuacji epidemii do bezpodstawnego ograniczania kontaktów dziecka z którymś z rodziców jest nadużyciem władzy rodzicielskiej!

Drodzy rodzice złączcie siły, zachowajcie środki ostrożności i nie narażajcie siebie, ani swoich pociech na stres i niebezpieczeństwo w tej nowej dla wszystkich rzeczywistości.

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.