...
PUBLIKACJE

Obwinianie wzajemne rodziców a relacje z dzieckiem w postępowaniu rozwodowym

Rozwód a obwinianie partnera

Nie jest tajemnicą, że rozwody bywają trudne. Ładunek emocjonalny związany z
takim wydarzeniem jest ogromny, szczególnie jeśli w sprawę zamieszane są dzieci.
Małoletnim bardzo ciężko wytłumaczyć dlaczego rodzice się rozstają oraz jak teraz
będzie wyglądało ich życie. Sytuacją powszechną jest szukanie winnego całego
zajścia, także przez dzieci. Zdarza się, że młody człowiek obarcza winą jednego z
rodziców, jednocześnie stając po stronie drugiego. Może to być wywoływane
zarówno rzeczywistymi przesłankami jak również mylnymi wyobrażeniami i
odczuciami lub być efektem negatywnej narracji ze strony mamy lub taty, co wydaje
się być największym problemem.<

konflikt między stronami

W związku z narastającym konfliktem między stronami zdarza się, że któraś ze stron
zaczyna żywić bardzo negatywne emocje względem partnera. Obwinia go o wszelkie
złe rzeczy wydarzające się w ich związku, a poczucie krzywdy i niesprawiedliwości
nierzadko przenosi się na dzieci. Opowiadanie na głos o tym co tato/mama zrobili
źle, jak to chcą zostawić nie tylko współmałżonka ale też dzieci może prowadzić do
poważnych zachwiań w psychice dziecka.
Angażowanie małoletnich w konflikt nigdy nie jest dobrym pomysłem. Emocje
pomiędzy małżonkami dotyczą tylko ich i przenoszenie ich na dzieci może
doprowadzić do trwałej niechęci dziecka do spędzania czasu z jednym z rodziców a
także nadszarpnąć lub całkiem zniszczyć jego zaufanie wobec mamy lub taty. W
okresie dorastania dzieci powinny być otaczane opieką oraz mieć pewność co do
bycia kochanymi i chcianym. Jeżeli jeden z rodziców nastawia dziecko przeciwko
drugiemu usuwa mu niejako z pod nóg stabilny grunt, dziecko otrzymuje sprzeczne
sygnały a powstały zamęt nastręcza dodatkowych trudności z przetrawieniem
otrzymywanych informacji.
Duży szok polegający na nagłym rozpadzie rodziny, zamieszkaniu rodziców w dwóch
osobnych miejscach oraz brak na co dzień obecności obojga z nich już sam w sobie
jest bardzo trudny. Jego dotychczasowe postrzeganie świata musi ulec diametralnej
zmianie. Dlatego przelewanie na dziecko nienawiści do partnera, uczenie go wzgardy
wobec dla niego wciąż najbliższej osoby może nawet doprowadzić u niego do
rozwinięcia zaburzenia zwanego syndromem Gardnera, polegającego na całkowitym
odrzuceniu jednego z rodziców. Może to doprowadzić do całkowitego zerwania więzi
pomiędzy dzieckiem a rodzicem co może mieć wpływ na całe życie małoletniego.
Dlatego niezbędnym jest by partnerzy starali się możliwie ograniczyć dzieciom
nieprzyjemnych doznań oraz nie dyskredytować w ich oczach partner bez wyraźnego
powodu. Pamiętajmy, że dziecko będzie chłonęło przekazywane przez nas
informacje w całości i zostawią one na nim swoje piętno na całe życie.

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.