PUBLIKACJE

Obwinianie wzajemne rodziców a relacje z dzieckiem w postępowaniu rozwodowym

Rozwód a obwinianie partnera

Nie jest tajemnicą, że rozwody bywają trudne. Ładunek emocjonalny związany z takim wydarzeniem jest ogromny, szczególnie jeśli w sprawę zamieszane są dzieci. Małoletnim bardzo ciężko wytłumaczyć dlaczego rodzice się rozstają oraz jak teraz będzie wyglądało ich życie. Sytuacją powszechną jest szukanie winnego całego zajścia, także przez dzieci. Zdarza się, że młody człowiek obarcza winą jednego z rodziców, jednocześnie stając po stronie drugiego. Może to być wywoływane zarówno rzeczywistymi przesłankami jak również mylnymi wyobrażeniami i odczuciami lub być efektem negatywnej narracji ze strony mamy lub taty, co wydaje się być największym problemem.<

konflikt między stronami

W związku z narastającym konfliktem między stronami zdarza się, że któraś ze stron zaczyna żywić bardzo negatywne emocje względem partnera. Obwinia go o wszelkie złe rzeczy wydarzające się w ich związku, a poczucie krzywdy i niesprawiedliwości nierzadko przenosi się na dzieci. Opowiadanie na głos o tym co tato/mama zrobili źle, jak to chcą zostawić nie tylko współmałżonka ale też dzieci może prowadzić do poważnych zachwiań w psychice dziecka.

Angażowanie małoletnich w konflikt nigdy nie jest dobrym pomysłem. Emocje pomiędzy małżonkami dotyczą tylko ich i przenoszenie ich na dzieci może doprowadzić do trwałej niechęci dziecka do spędzania czasu z jednym z rodziców a także nadszarpnąć lub całkiem zniszczyć jego zaufanie wobec mamy lub taty. W okresie dorastania dzieci powinny być otaczane opieką oraz mieć pewność co do bycia kochanymi i chcianym. Jeżeli jeden z rodziców nastawia dziecko przeciwko drugiemu usuwa mu niejako z pod nóg stabilny grunt, dziecko otrzymuje sprzeczne sygnały a powstały zamęt nastręcza dodatkowych trudności z przetrawieniem otrzymywanych informacji.

Duży szok polegający na nagłym rozpadzie rodziny, zamieszkaniu rodziców w dwóch osobnych miejscach oraz brak na co dzień obecności obojga z nich już sam w sobie jest bardzo trudny. Jego dotychczasowe postrzeganie świata musi ulec diametralnej zmianie. Dlatego przelewanie na dziecko nienawiści do partnera, uczenie go wzgardy wobec dla niego wciąż najbliższej osoby może nawet doprowadzić u niego do rozwinięcia zaburzenia zwanego syndromem Gardnera, polegającego na całkowitym odrzuceniu jednego z rodziców. Może to doprowadzić do całkowitego zerwania więzi pomiędzy dzieckiem a rodzicem co może mieć wpływ na całe życie małoletniego.

Dlatego niezbędnym jest by partnerzy starali się możliwie ograniczyć dzieciom nieprzyjemnych doznań oraz nie dyskredytować w ich oczach partner bez wyraźnego powodu. Pamiętajmy, że dziecko będzie chłonęło przekazywane przez nas informacje w całości i zostawią one na nim swoje piętno na całe życie.
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu