...
PUBLIKACJE

Separacja formalna czy rozwód – co wybrać ? Rozwód Wrocław.

Wśród klientów odwiedzających naszą kancelarię zdarzają się przypadki (głównie tak się dzieje w przypadku spraw rozwodowych), że widząc szansę na dalsze wspólne życie, radzimy im przeprowadzenie sprawy w sądzie o separację prawną zamiast ostatecznego rozstania jakim jest rozwód. Separacja formalna (zawartą przed sądem) ma wielką przewagę nad separacją faktyczną która nie z mienia nic w życiu małżonków (np. zobowiązania jednej strony są nadal zobowiązaniami wspólnymi). Drugim końcem przysłowiowego ‘kija’ i potwierdzeniem, że separacja formalna ma przewagę nad rozwodem jest to, że daje ‘odpocząć’ od siebie nie kończąc w sposób prawny związku. Zatem separacja formalna czy rozwód – co wybrać (Rozwód Wrocław)? Przeczytaj co zyskasz wnosząc oficjalnie o separację:

  • małżonkowie tworzą nadal ‘normalne’ w myśl prawa małżeństwo, co może mieć wielki plus w rozwoju dzieci, które nie czują, że wychowują się w rozbitej rodzinie,
  • istnieje szansa (i to częsta duża), że po rozstaniu małżeństwa do siebie wracają widząc, że nie potrafią bez siebie żyć
  • nie są ponoszone niepotrzebne koszty sądowe związanych z rozwodem, a także nie narażamy naszych dzieci na traumę związaną z rozwodem oraz często w przypadku małych dzieci z wyśmiewaniem ich przez rówieśników
  • podczas separacji możemy rozpocząć proces rozdzielności majątkowej
  • jeśli separacja nie naprawi małżeństwa to łatwiej na późniejszym etapie przejść cały proces rozwodowy
  • podczas separacji można starać się o eksmisję z mieszkania jednego z małżonków
  • następuje wyłączenie z dziedziczenia (wyjątek stanowi dziedziczenie na podstawie testamentu)
  • można starać się uzyskać alimentację na dziecko oraz ustalić władzę rodzicielską

Często także jesteśmy mediatorem w sprawach separacji lub rozwodowych. Przy separacji prawnej staramy się dążyć jako kancelaria do polubownego porozumienia i powrotu małżeństwa do siebie. Każdy chciałby się porozumieć – wystarczy dobra mediacja, zrozumienie swoich potrzeb i pragnień i to często jest najważniejszym elementem porozumienia i tutaj nasza rola aby do tego dążyć.

Chcesz wiedzieć więcej zapraszamy na stronę www.umocowana.pl do działu publikacje lub zapraszamy do kontaktu.

adwokat od separacji i spraw rozwodowych we Wrocławiu – Marta Olejnik-Hejne, rozwód Wrocław
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.