...
PUBLIKACJE

Alimenty Wrocław – długi dziecka czy rodzicie są zobowiązani do spłaty ?

Zdarzają się sytuacje, że pełnoletnie dziecko, które zameldowane jest w domu rodziców zaciąga kredyt, a później wyjeżdża za granicę kraju. W takim przypadku często słyszymy pytanie, czy odpowiedzialność przechodzi na inne osoby, czy należy spłacać długi dziecka (alimenty Wrocław). Odpowiedź jest krótka: nie.

W myśl polskiego prawa rodzice nie są zobowiązani do spłacania długów swoich pełnoletnich dzieci, nawet w sytuacji gdy są one zameldowane w domu rodzinnym. Meldunek nie stanowi dowodu, że dana osoba rzeczywiście przebywa na stałe pod podanym adresem.

Jeżeli do drzwi zapuka komornik, matka czy też ojciec są zobowiązani do podania informacji o tym, jaki majątek posiada dziecko. Bywa, że miejsce zameldowania nie jest jego miejscem zamieszkania, wtedy w domu rodziców nie ma żadnych rzeczy, które są własnością dziecka. Lecz gdy komornik dowie się, że w mieszkaniu znajdują się jednak rzeczy dłużnika, może przeprowadzić egzekucję

Podsumowując, ogólna zasada brzmi: kto zaciągnął długi, jest zobowiązany do ich spłaty.

Wrocław adwokat, specjalizacja: rozwód, alimenty i podział majątku – Marta Olejnik-Hejne
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.