PUBLIKACJE

Długi małżonka czyli jaka jest odpowiedzialność za zaciągnięte długi bez jego zgody?

Wyobraźmy sobie sytuację, że żona zaciągnęła kredyt bez zgody męża, z którym nie ma rozdzielności majątkowej. Czy w takim przypadku będzie on zmuszony do spłaty pożyczki? Jak bank wyegzekwuje wywiązanie się z podjętego zobowiązania w sytuacji, gdy żona nie jest w posiadaniu majątku osobistego? Jeżeli kobieta nie ma środków, które umożliwiłyby jej spłatę kredytu może stać się tak, że bank wystąpi do sądu z wnioskiem o to, by także mąż został obciążony długiem. Gdy sąd zaakceptuje wniosek, wierzyciel będzie mógł egzekwować należność nie tylko ze środków, które są w posiadaniu żony, ale także z majątku zgromadzonego przez oboje małżonków. Do czasu uzyskania stosownego dokumentu bank nie może podjąć żadnych działań w celu uzyskania spłaty długu z majątku wspólnego.

Wrocław, adwokat specjalizujący się w sprawach rozwodowych, alimentach i podziałach majątku – Marta Olejnik-Hejne
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu