...
PUBLIKACJE

Konsekwencje dla eksmałżonka utrudniającego kontakt z dzieckiem – Wrocław alimenty

Każdy rodzić ma zarówno prawo jak i obowiązek utrzymywania kontaktów ze swoim dzieckiem. Kontakty takie powinny zostać także utrzymane mimo rozwodu małżonków lub nawet pozbawienia jednego z nich władzy rodzicielskiej. W takiej sytuacji, jeżeli eksżona i eksmąż nie potrafią porozumieć się między sobą co do sposobu i częstotliwości kontaktów z dzieckiem, decyzję za nich podejmuje sąd opiekuńczy. (Wrocław alimenty).

Nierzadko okazuje się jednak, że mimo prawomocnego orzeczenia sądu lub zawartej ugody dostęp do dziecka dla rodzica stale z nim niezamieszkującego jest utrudniony. Przykładowo synek lub córeczka nie jest przyprowadzany na umówione miejsce spotkań, są problemy z jego odbiorem z domu w dniach zaplanowanych wizyt, nie przekazuje mu się słuchawki telefonu. Oczywiście powodów takiego stanu rzeczy może być bardzo wiele. Jeżeli jednak podobne historie powtarzają się systematycznie i wynikają z celowego działania rodzica stale opiekującego się dzieckiem, uprawniony do kontaktów ma prawo zareagować. W tym celu powinien zawiadomić o całej sytuacji sąd opiekuńczy, który będzie mógł z kolei wyciągnąć w stosunku do drugiego rodzica konsekwencje finansowe. Sama procedura ma w tym przedmiocie charakter dwuetapowy. Jeżeli sąd zgodzi się, że w okolicznościach danej sprawy kontakt z dzieckiem jest rzeczywiście utrudniany, zagrozi odpowiedzialnemu za to rodzicowi nakazem zapłaty określonej sumy pieniężnej, jeżeli nie zmieni on swojego zachowania. O samym nałożeniu na niego takiej „kary” sąd zdecydować może jednak dopiero po pewnym czasie, w przypadku uznania, że naruszenia dalej występują. Co istotne, w razie nakazania zapłaty pieniądze są przyznawane rodzicowi zgłaszającemu sprawę do sądu, co często może zadziałać na drugą stronę motywująco szczególnie wtedy, gdy relacje pomiędzy byłymi małżonkami pozostają bardzo napięte. Trudno przewidzieć jakie konkretne kwoty mogą zostać zasądzone, wszystko będzie zależało od stanu finansów osoby odpowiedzialnej i skali naruszeń.

Warto mieć na uwadze, że w sprawach o wykonywanie kontaktów z dzieckiem sąd nie będzie podejmować żadnych czynności z urzędu, często o sukcesie mogą zadecydować odpowiednio sporządzone wnioski i inne pisma procesowe. Jeżeli znalazłeś się w podobnej sytuacji i potrzebujesz  pomocy, zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką we Wrocławiu.

Kancelaria Adwokacka Wrocław adwokat Marta Olejnik-Hejne, specjalizacje: alimenty Wrocław, rozwód Wrocław, Wrocław alimenty adwokat. Konsekwencje dla eksmałżonka utrudniającego kontakt z dzieckiem – Wrocław alimenty.

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.