PUBLIKACJE

Prawo najmu w małżeństwie a mieszkanie komunalne – Adwokat Wrocław

Prawo przewiduje, że jeżeli umowa najmu lokalu mieszkalnego została zawarta przez jednego z małżonków w trakcie trwania małżeństwa, a lokal ma służyć zaspokajaniu potrzeb założonej rodziny, stronami takiej umowy będą jako najemcy obydwoje małżonkowie. Sytuacja ta może mieć doniosłe konsekwencje w praktyce również po ustaniu małżeństwa (Adwokat Wrocław).

Co istotne, na wyżej wymienioną kwestię wspólnego wynajmowania nie będą miały żadnego znaczenia stosunki majątkowe istniejące pomiędzy mężem a żoną. Bez znaczenia pozostanie zatem fakt czy istnieje między nimi wspólność ustawowa czy też zdecydowali się oni na intercyzę. Ważne też, że jeżeli dojdzie między nimi do rozwodu, a nie zdecydują się oni na podjęcie żadnych działań w tym zakresie, pozostaną współnajemcami także po rozwiązaniu małżeństwa. Taka sytuacja może zrodzić pewne nieprzewidziane skutki prawne szczególnie w przypadku wynajmowania mieszkania komunalnego, by ich uniknąć należy więc jak najszybciej uregulować kwestię prawa do takiego lokalu. W tym celu małżonkowie powinni ustalić, iż najemcą pozostanie tylko jeden z nich z obowiązkiem spłaty drugiego. Będą tutaj miały zastosowanie podobne uregulowania jak przy podziale majątku wspólnego. W orzecznictwie przewidziano, że wysokość ewentualnej spłaty powinna zostać określona w sposób następujący. Po pierwsze, ustala się miesięczną cenę najmu podobnego lokalu w warunkach rynkowych. Następnie dokonuje się wyliczenia różnicy między tą ceną a ceną rzeczywiście płaconego czynszu. W końcu, otrzymany wynik mnoży się przez ilość miesięcy, przez które najem prawdopodobnie będzie jeszcze trwał. Otrzymany rezultat stanowi kwotę spłaty małżonka pozbawionego tytułu do lokalu komunalnego. Nie ulega wątpliwości, że konieczność spłaty może zniechęcić do skorzystania z tego rozwiązania, nawet wówczas gdy jeden z małżonków faktycznie z mieszkania się wyprowadził. Negatywną konsekwencją zaniechań w tym zakresie będzie jednak problem z ewentualnym samodzielnym wykupieniem mieszkania za bonifikatą przez osobę, która w dalszym ciągu korzysta z lokalu. Jeżeli były mąż albo żona, która wyprowadziła się, dalej figuruje jako współnajemca, gmina nie zgodzi się na taki wykup i w pierwszej kolejności zażąda uregulowania sytuacji najmu między eksmałżonkami. Od razu należy podkreślić, że dokonanie jedynie administracyjnego wymeldowania nie rozwiąże problemu. Koniecznym będzie zatem albo przeprowadzenie opisanej powyżej procedury podziału najmu ze spłatą, albo sądowne ustalenie wygaśnięcia najmu u małżonka niepomieszkującego. Działania te mogą okazać się długotrwałe, co skutkować będzie ryzykiem, że możliwość wykupu mieszkania komunalnego za bonifikatą ostatecznie przepadnie.

Kancelaria Adwokacka Wrocław adwokat Marta Olejnik-Hejne specjalizuje się w obszarach: rozwody Wrocław, alimenty Wrocław, odszkodowania Wrocław, dozór elektroniczny (obrączki) Wrocław . Prawo najmu w małżeństwie a mieszkanie komunalne – (Adwokat Wrocław)

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu