PUBLIKACJE

Kiedy, działając w imieniu dziecka, potrzebujemy zgody sądu opiekuńczego?

Rodzice będąc przedstawicielami ustawowymi swoich dzieci, nierzadko zmuszeni są podejmować decyzje w imieniu swojego potomka. Dotyczy to m.in. zarządu jego majątkiem powstałym przykładowo w wyniku spadkobrania czy przyjęcia darowizny. Niekiedy jednak do podjęcia danej czynności potrzebna będzie dodatkowo zgoda sądu (Wrocław adwokat).

Prawo przewiduje, że rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. Po pierwsze, zauważyć należy, że prawo posługuje się w tym przypadku enigmatycznym wyrażeniem „czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu”, które nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę. Jak należy je zatem rozumieć? Z pomocą przechodzi tutaj dorobek orzeczniczy. Generalnie będą to wszelkiego rodzaju działania ukierunkowane na odpłatne nabycie rzeczy o sporej wartości lub prowadzące w ostateczności do istotnego uszczuplenia majątku małoletniego. Tym samym przyjmuje się, że bez zezwolenia sądu nie będzie można chociażby obciążyć nieruchomość dziecka hipoteką. Tak samo wygląda sytuacja zaciągnięcia w jego imieniu większej pożyczki jak również zawarcia ugody z zakładem ubezpieczeń ze zrzeczeniem się dalszych roszczeń, jeżeli można przewidzieć, że małoletniemu należeć się będzie znaczne odszkodowanie. Najczęściej w praktyce z obowiązkiem uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego można się spotkać w sprawach spadkowych. Będzie to miało znaczenie np. przy nabywaniu spadku. Rodzice nie będą mogli bowiem sami zdecydować o przyjęciu przez dziecko spadku wprost lub o jego odrzuceniu. Inaczej jednak będzie traktowane przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Istnieje powszechnie akceptowany pogląd zgodnie, z którym nie zagraża ono interesom małoletniego, dlatego nie wymaga dodatkowych formalności. Zezwolenie sądu opiekuńczego będzie również niezbędne na dalszym etapie regulowania kwestii spadkowych, tj. w postępowaniu o dział spadku. Matka lub ojciec nie może zatem samodzielnie postanowić, o tym, który konkretnie składnik masy spadkowej trafi do jego potomka, a który do innych spadkobierców. Co jednak się stanie, gdy rodzice świadomie bądź nieświadomie zrezygnują z wystąpienia do sądu o zezwolenie, w przypadku kiedy okaże się ono konieczne? Otóż, czynność w ten sposób podjęta będzie nieważna z mocy prawa i co za tym idzie traktowana tak, jakby nigdy nie zaistniała.

Kancelaria Adwokacka Wrocław adwokat Marta Olejnik-Hejne specjalizuje się w obszarach: rozwody Wrocław, alimenty Wrocław, odszkodowania Wrocław, prawo karne Wrocław . Kiedy, działając w imieniu dziecka, potrzebujemy zgody sądu opiekuńczego.

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu