...
PUBLIKACJE

W Polsce coraz więcej osób cierpi na bezpłodność. Niemożność posiadania potomstwa może stać się przyczyną rozpadu małżeństwa  i w konsekwencji wydania wyroku rozwodowego (bezpłodność a rozwód). Z reguły będzie to jednak powód niezawiniony, uznał tak m.in. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 10 marca 1951r., sygn. akt C 48/51. Co jednak w przypadku gdy jeden z małżonków wcześniej wiedział, że nie może mieć dzieci i świadomie zataił ten fakt przed drugim?

Nie ulega wątpliwości, że osoby wstępujące w związek małżeński powinny być wobec siebie lojalne i szczere. We wskazanej sytuacji zachowanie bezpłodnego małżonka uznać należy za rodzaj podstępu sprowadzającego się do wyłudzenia zgody na zawarcie małżeństwa. Podstęp stanowi wadę oświadczenia woli w rozumieniu kodeksu cywilnego. Jeżeli istotnie zachodzi ścisły związek przyczynowy między rozkładem pożycia a wadą oświadczenia woli, winę za taki stan rzeczy ponosić będzie w tym przypadku nieszczery małżonek. Podczas sprawy rozwodowej należy wówczas wykazać, że do małżeństwa nigdy by nie doszło, gdyby druga strona zdawała sobie sprawę z bezpłodności partnera.

Na marginesie wskazać można, że zatajenie bezpłodności zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym nie może być powodem starania się o unieważnienie małżeństwa.

adwokat specjalizujący się w alimentach i podziałach majątku we Wrocławiu – Marta Olejnik-Hejne
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.