...
PUBLIKACJE

Niepłacenie alimentów na własne dzieci – alimenty Wrocław

Rodzice są zobowiązani stale łożyć środki na utrzymanie swoich dzieci. Obowiązek alimentacyjny daje o sobie znać szczególnie w przypadku rozbitych małżeństw, w których małoletnie dzieci zostają pod opieką tylko jednego rodzica. Często zdarza się bowiem, że nie jest on wówczas w ogóle respektowany. Tylko niektórzy niesumienni dłużnicy alimentacyjni świadomi są jednak, że ich zachowanie może stanowić przestępstwo. Jaka jest odpowiedzialność karna za niepłacenie alimentów na własne dzieci – alimenty Wrocław ?

Odpowiedzialność karna takich osób będzie zależała od kilku czynników. Należy zatem zauważyć, że ich zachowanie musi być przede wszystkim „uporczywe”. Nie każdy bowiem przypadek niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego zasługuje na ukaranie. Uporczywość jest zatem swoistym kryterium pozwalającym na odróżnienie szczególnie nagannych zachowań od innych. Po pierwsze więc należy zbadać przez jaki okres dłużnik alimentacyjny pozostaje w zwłoce. Im dłużej będzie zalegał z zapłatą świadczeń, tym gorzej dla niego. Małe są jednak szanse na jego skazanie, jeżeli jest to okres zaledwie kilkumiesięczny. Ważnym będzie także to czy niesumienny rodzic w ogóle nic nie płaci czy jedynie sporadycznie nie przekazuje środków utrzymania. Szczególnie ciężka do rozważenia może okazać się taka sytuacja, gdy obowiązany co prawda regularnie przekazuje pieniądze ale w mniejszej wysokości niż np. ta ustalona w orzeczeniu sądowym. Wydaje się, że sprawę karną można takiej osobie założyć tylko i wyłącznie wtedy, gdy wpłaty są rażąco zaniżone. W ocenie uporczywości ważne będzie również samo zachowanie dłużnika. Bez żadnej taryfy ulgowej powinien zostać potraktowany ten rodzic, który specjalnie ukrywa dochody, rzuca pracę lub w celu utrudnienia przeprowadzenia egzekucji często zmienia miejsce zamieszkania. Inaczej za to wyglądać będzie sprawa osoby, która nie płaci alimentów, gdyż sama nie posiada środków do życia. Co istotne, do skazania za przestępstwo niealimentacji konieczne jest również zaistnienie negatywnego skutku, tj. ryzyka niezaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych dziecka. Pojęcie to rozumieć jednak należy szeroko. Skutek taki wystąpi zatem także w przypadku, gdy dziecko otrzymuje niezbędne środki w całości tylko od drugiego rodzica.

Warto zauważyć, że obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania dziecka przez rodziców wynika wprost z przepisów prawa. Do pociągnięcia ojca lub matki do odpowiedzialności karnej w przypadku uporczywego unikania płacenia alimentów nie będzie zatem konieczny dodatkowy wyrok sądu ustalający ten obowiązek.

Kancelaria Adwokacka Wrocław adwokat Marta Olejnik-Hejne specjalizuje się w obszarach: Wrocław rozwód, podział majątku Wrocław, adwokat Wrocław. Niepłacenie alimentów na własne dzieci – alimenty Wrocław.

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.