...
PUBLIKACJE

Brak zgody na rozwód – Wrocław rozwód

Któryś z małżonków z takich czy innych pobudek może nie wyrażać zgody na rozwód (Wrocław rozwód). Kwestia jego odmowy będzie niekiedy przesądzać, o tym czy rzeczywiście dojdzie do rozwiązania małżeństwa, co może z kolei rodzić doniosłe konsekwencje dla wielu osób.

Na wstępie trzeba podkreślić, że odmowa zgody na rozwód będzie miała doniosłe znaczenie tylko w tych sprawach, w których drugi z małżonków jest wyłącznie winny rozkładowi pożycia. Stanowi wówczas tzw. negatywną przesłankę orzeczenia rozwodu. Nie jest ona jednak przeszkodą definitywną. Sąd nie weźmie odmowy pod uwagę, jeżeli w danych okolicznościach zostanie ona uznana za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego. Jak to rozumieć? Tłumacząc najprościej, wszystko zależy od motywów działania małżonka niewinnego. Wiadomo, że relacje między mężem a żoną w „psującym się” związku bardzo często są, delikatnie mówiąc, dalekie od poprawnych. Będzie tak szczególnie wtedy, gdy jeden z małżonek wdał się w romans z inną osobą i opuścił dla niej rodzinę. Małżonek niewinny, który odmawia zgody na rozwód tylko dlatego, by jawnie lub skrycie uczynić na złość drugiej stronie lub uniemożliwić jej zalegalizowanie nowego związku, musi liczyć się z tym, że jego racje nie zostaną w sądzie uwzględnione. Tak samo stanie się, jeżeli brak zgody będzie uzasadniał jedynie w oparciu o doznaną przez siebie krzywdę. Warto postawić sobie zatem pytanie, kiedy odmowa małżonka wywrze zamierzony przez niego efekt? Stanie się tak wówczas,  gdy będzie ona wynikać m.in. z przekonań religijnych. Innym przykładem może być negatywny wpływ na dotychczasowe życie i środowisko, w którym niewinny mąż albo żona się obraca taki chociażby jak możliwe problemy rozwodnika w pracy na stanowisku katechety.

Co jednak istotne, w przypadku dążenia do rozwodu pomimo odmowy to małżonek winny rozkładowi pożycia powinien udowodnić, że uderza ona w zasady współżycia społecznego. Zauważyć przy tym należy, że nie będzie wystarczające jedynie ogólne powołanie się na negatywną motywację odmawiającego lub długi okres faktycznej separacji.  Jest to korzystne dla małżonka niewinnego, który wcale nie musi od razu uzasadniać dlaczego nie wyraża zgody na rozwód, dalsze działania planując odpowiednio w zależności od tego, co zrobi przeciwnik procesowy.

Zapraszamy do kontaktu z kancelarią adwokacką Wrocław która specjalizuje się w sprawach rodzinnych (rozwód, alimenty, podział majątku). Adwokat Wrocław rozwód Marta Olejnik-Hejne zaprasza do kontaktu. Brak zgody na rozwód.

 

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.