...
PUBLIKACJE

Nasza kancelaria uczestnikiem programu polski kapitał

Zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 14.09.2017r. nr 1709DL73 zostało nadane prawo do używania znaku POLSKI KAPITAŁ w dniach od 14.09.2017 do 13.09.2018r. przez Kancelaria Adwokacka adwokat Marta Olejnik-Hejne.

Logo Polski Katpial 05

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.