PUBLIKACJE

Kto może przysposobić dziecko? Przysposobienie dziecka.

Wiele osób musi pogodzić się z faktem, że nigdy nie będzie posiadać własnego potomka. Może to wynikać z różnych przyczyn. Jednym ze sposobów poradzenia sobie z tym problemem jest adopcja. Kto w Polsce może się o nią starać?

Przede wszystkim małżeństwa. To one mają największe szanse na pozytywne przejście wieloetapowej i co za tym idzie czasochłonnej procedury adopcyjnej. Wynika to z faktu, że przy rozpatrywaniu możliwości przysposobienia, bierze się pod uwagę głównie dobro małoletniego. Dziecko przeznaczone do adopcji nierzadko znajduje się po traumatycznych przeżyciach, dlatego tak ważne jest zapewnienie jego wychowania w pełnej rodzinie.

Prawo nie wyklucza jednak możliwości dokonania adopcji tylko przez jedną osobę. Z doświadczenia wynika, że zarówno samotna kobieta lub jak i samotny mężczyzna mogą bardzo dobrze opiekować się i wychowywać dziecko. Z reguły jednak uzyskanie przysposobienia będzie w tym przypadku trudniejsze niż w przypadku małżeństw i traktowane jako ostateczność.

Pewnym szczególnym przypadkiem przysposobienia tylko przez jedną osobę jest adopcja pasierba. Takie rozwiązanie, dla wielu wydawać by się mogło oczywiste i naturalne, rodzi jednak doniosłe skutki prawne, o których nie zawsze istnieje powszechna świadomość. Wymienić tutaj należy chociażby ustanie praw i obowiązków rodzica biologicznego niemieszkającego z małoletnim. Nie będzie on więc musiał w dalszym ciągu płacić alimentów.

Prawo nie dopuszcza możliwości wspólnej adopcji przez osoby żyjące w konkubinacie. Zakaz ten prawdopodobnie związany jest z większym ryzykiem nagłego rozpadu takich związków niż ma to miejsce w przypadku małżeństw. Bezdzietnym parom, które nie zamierzają stanąć na ślubnym kobiercu, pozostaje zatem możliwość starania się o jednoosobowe przysposobienie, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Warto wskazać przykładowo, że więź prawna powstanie w takim przypadku tylko i wyłącznie między adoptowanym i adoptującym. Co za tym idzie, druga osoba tworząca związek pozostanie więc formalnie obca dla dziecka. W trakcie starania się o przysposobienie może również dojść do pewnego paradoksu, kiedy dana kandydatura zostanie odrzucona wyłącznie z powodu zbyt niskich dochodów wnioskującego, podczas gdy problem ten nie zaistniałby przy analizie sytuacji majątkowej obydwu osób tworzących nieformalny związek.

Wspólnej adopcji nie mogą również dokonywać pary homoseksualne. Ich sytuacja jest w tym zakresie porównywalna do konkubentów.

Kancelaria adwokacka Wrocław, adw. Marta Olejnik-Hejne, specjalizacja: Wrocław podział majątku, Wrocław alimenty, Wrocław rozwód, Wrocław adwokat 
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu