...
PUBLIKACJE

Sytuacja prawna związków homoseksualnych w Polsce

Od dłuższego czasu z większą lub mniejszą intensywnością prowadzi się w naszym kraju dyskusje na temat sformalizowania związków osób homoseksualnych i zrównania ich pod względem uprawnień z instytucją małżeństwa. Nie ulega jednak wątpliwości, że na chwilę obecną ustawodawca jedynie szczątkowo (jeśli w ogóle) uregulował sytuację prawną gejów i lesbijek. Jakie więc uprawnienia im przysługują, a z których aktualnie nie mogą w ogóle skorzystać?

Jak już zostało zaznaczone na wstępie homoseksualiści nie mogą zawierać małżeństw. Przekłada się to na brak wielu różnych uprawnień. Gwoli przykładu można wskazać na niepowstanie wzajemnego obowiązku alimentacyjnego, brak ustawowej wspólności majątkowej, jak również nieprzysługiwanie odprawy pośmiertnej od pracodawcy zmarłego partnera. Pary homoseksualne nie mogą także wystąpić o wspólną adopcję. Zapewne pośrednio zaważyło to na treści niedawno uchwalonej ustawy o leczeniu niepłodności, która nie przewidziała możliwości zapłodnienia in vitro, jeśli stara się o nie para lesbijek. Pozostające ze sobą w związku osoby tej samej płci nie dziedziczą po sobie z mocy ustawy. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by każda z nich sporządziła testament, którym zdecyduje do kogo trafi spadek. Warto również pamiętać o tym, że osoby homoseksualne nie mogą być w żaden sposób dyskryminowane na rynku pracy. Jeżeli taka dyskryminacja nastąpiłaby, przysługiwałyby im z tego tytułu chociażby roszczenia odszkodowawcze. Nie ma obecnie żadnych przeciwwskazań by gej lub lesbijka wskazywali swoich partnerów jako osoby upoważnione do dostępu do dokumentacji medycznej. Osobie homoseksualnej przysługuje możliwość odmowy składania zeznań przeciwko swojemu partnerowi w postępowaniu karnym, o ile pozostają we wspólnym pożyciu. Osoba ta wstąpi również z mocy prawa w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zmarłym partnerze – najemcy. Gej lub lesbijka nie może jednak reprezentować osoby, z którą pozostaje w związku, jako pełnomocnik procesowy w postępowaniu cywilnym, takie uprawnienie będzie natomiast przysługiwać co do zasady w postępowaniu administracyjnym. Doniosłe różnice między małżeństwami i parami homoseksualnymi występują także w aspekcie podatkowym. Tym drugim nie przysługuje m.in. zwolnienie i preferencyjne traktowanie w zakresie podatku od spadków i darowizn. W przypadku dokonania miedzy sobą darowizny geje lub lesbijki zostaną zakwalifikowane w zdecydowanej większości przypadków do trzeciej, ostatniej grupy podatkowej, co znajdzie bezpośrednie przełożenie na ustalenie wysokiej stawki daniny publicznej.

Kancelaria adwokacka Wrocław, adw. Marta Olejnik-Hejne, specjalizacja: rozwód Wrocław, Wrocław rozwód, adwokat alimenty Wrocław, Wrocław adwokat

 

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.