...
PUBLIKACJE

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Jest ono stosunkowo nowe w polskim prawie spadkowym, ponieważ rozpoczęło funkcjonowanie 1 marca 2009 roku (2 października 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o – Prawo o notariacie i niektórych innych ustaw). Wtedy to zaczął działać elektroniczny system rejestrowania aktów poświadczenia, umożliwiający notariuszom sporządzanie ich.

Dokument ma taką samą moc jak stwierdzenie nabycia spadku przez sąd – dowodzi, że dana osoba jest spadkobiercą (art. 95j ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie stanowi zaś, iż zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku).

Instytucja poświadczenia dziedziczenia została wprowadzona, żeby usprawnić system, tzn. odciążyć sądy. Do sądów wpływa bardzo duża liczba tego typu spraw i czas oczekiwania na rozprawę jest stosunkowo długi. Tymczasem u notariusza wszelkie formalności z tym związane można załatwić w jeden dzień.

Dla bezpieczeństwa ustawodawca ustanowił także, że złożenie notariuszowi fałszywych oświadczeń będzie podlegało karze do 3 lat pozbawienia wolności.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie;

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

Wrocław adwokat, specjalizacja: rozwód Wrocław, Wrocław alimenty i Wrocław podział majątku – Marta Olejnik-Hejne
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.