...
PUBLIKACJE

Złe relacje z rodziną małżonka jako przyczyna rozwodu

Problemy w małżeństwie mogą pojawić się z różnych przyczyn. Niekiedy wzajemne stosunki ulegną znacznemu pogorszeniu na skutek złego stosunku małżonka do rodziny drugiego lub na odwrót. W skrajnych przypadkach  będzie to przyczyna rozwodu.

Oś niezgody będzie najczęściej przebiegać między małżonkiem a dzieckiem jego drugiej połówki. Jak podkreśla się w orzecznictwie ojczym (macocha) ma szereg obowiązków moralnych wobec pasierba[1]. Przejawiają się one w szczególności w zapewnieniu mu wychowania i utrzymania. Jeżeli więc małżonek nie przejmuje się losem przybranych dzieci, nie dba o ich rozwój czy w końcu nie pozwala na ich wspólne zamieszkiwanie ze sobą pod jednym dachem, może być uznany za inicjatora konfliktów rodzinnych. Ewentualny rozwód zostanie wówczas orzeczony z jego winą. Nie można jednak wykluczyć sytuacji odwrotnej, mianowicie kiedy to pasierb lub pasierbica swoim karygodnym zachowaniem doprowadzi do rozkładu pożycia między małżonkami. Zachowanie to przejawiać się będzie w różny sposób, począwszy od obrażania i nieuznawania ojczyma za członka rodziny, a kończąc na otwartych kłótniach, groźbach i rękoczynach. Jak uznał Sąd Najwyższy, gdy dzieci współmałżonka naruszają w sposób rażący zasady współżycia, usprawiedliwione może okazać się opuszczenie rodzinny przez przybranego ojca lub matkę. Gdy do tego ostatecznie dojdzie i małżonkowie nie zdecydują się na dalsze kontynuowanie małżeństwa (rozwód, separacja), trudno będzie komukolwiek z nich przypisać winę za zaistniały stan rzeczy. Co istotne, konflikty rodzinne mogą dotyczyć także innych członków rodziny. Często chodzić będzie o rodziców, którzy zbyt mocno ingerują w związek stworzony przez swojego potomka. Nierzadko stanie się to zarzewiem konfliktu, w szczególności gdy współmałżonek pozostawać będzie pod silnym wpływem matki lub ojca. Podobnie, jak miało to miejsce w relacji małżonek –pasierb, także w takiej sytuacji za głównego winowajcę rozkładu pożycia może też zostać uznany synowiec lub synowa. Stanie się tak wtedy, gdy taka osoba będzie inicjować kolejne spory, regularnie znieważać a nawet bić któregoś z teściów.

Na kanwie powyższych przykładów łatwo można dostrzec, że przyczyna rozwodu niekoniecznie musi dotyczyć wewnętrznych relacji pomiędzy małżonkami. Czasem do rozwiązania małżeństwa może dojść w wyniku konfliktów męża lub żony z najbliższą rodziną swojej drugiej połówki.

[1] Orzeczenie SN z dnia 3.05.1955 r., II CR 1221/54, OSN 1956,poz. 95.

 

Kancelaria adwokacka Wrocław, adwokat Wrocław Marta Olejnik-Hejne o specjalizacji w prawie rodzinnym: podział majątku, rozwód, alimenty. Przyczyna rozwodu (2).

 

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.