...
PUBLIKACJE

Rozwód a znaczna różnica wieku jako przyczyna rozkładu pożycia małżeńskiego

Rozwód może zostać orzeczony tylko wówczas, gdy pomiędzy małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Może to nastąpić z wielu przyczyn. Za jedną z nich uznać należy znaczną różnicę wieku pomiędzy mężem a żoną.

Stanowisko takie zostało przyjęte już w latach 50tych ubiegłego wieku przez Sąd Najwyższy. W orzeczeniach z tego okresu przyjmowano, że różnica wieku między osobami stającymi na ślubnym kobiercu może stanowić wyraz obopólnej lekkomyślności, mogącej przyczynić się do tego, że pożycie małżeńskie do początku posiada zarodki przyszłego rozkładu.[1] Sytuacja w której jeden małżonek jest od drugiego starszy o kilkanaście, kilkadziesiąt lat często będzie prowadzić do nieporozumień i braku zrozumienia dla wzajemnych potrzeb. Trzeba jednak zastanowić się czy niedobranie się pod względem wieku może stanowić przyczynę zawinioną rozwodu? Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Sąd Najwyższy przyjmuje nawet, że wina może w tym przypadku leżeć nie tylko po stronie męża albo żony  ale nawet po obu stronach łącznie.[2] Wszystko jednak będzie zależało od okoliczności konkretnej sprawy. Jakie to mogą być zatem okoliczności rozwód? Po pierwsze nietrudno wyobrazić sobie sytuację, gdy jeden z małżonków świadomie zataił lub ukrył swój prawdziwy wiek. W dobie będących na coraz wyższym poziomie operacji plastycznych i ogólnodostępnych środków pielęgnacyjnych taka sytuacja wydaje się możliwa. Z drugiej strony wątpliwym jest jednak by małżonkowi nieświadomemu oszustwa nigdy nie wpadł w rękę dokument z datą urodzenia swojej drugiej połówki. Oczywiście, istnieje tutaj także możliwość, że małżonek starszy posługiwać się będzie po prostu fałszywymi danymi. Osobie górującej wiekiem można również zarzucić, że z uwagi na bogatszy zapas doświadczenia życiowego powinna po prostu przewidzieć ryzyko nieudanego związku. Co istotne, winą za rozkład pożycia może zostać obarczony też małżonek młodszy. Stanie się tak np. wtedy, gdy jedynym jego motywem działania był majątek drugiego. Za tak samo winnego uznać należy cudzoziemca, który związał się ze starszą osobą tylko dlatego, że w ten sposób mógł uzyskać obywatelstwo lub prawo do stałego pobytu w Polsce.

[1] Zob. orzeczenie SN z 29.08.1950 r., sygn. C 164/50, NP. 1951, nr 11, s.46

[2] Zob. orzeczenie SN z 16.03.1956 r., sygn. IV CR 127/55, OSN 1956, poz. 112

 

Kancelaria Adwokacka Wrocław adwokat Marta Olejnik-Hejne specjalizuje się w obszarach: rozwód Wrocław, alimenty Wrocław, podział majątku Wrocław. Rozwód a znaczna różnica wieku jako przyczyna rozkładu pożycia małżeńskiego (1).

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.