Rozwód i separacja

Rozwód i separacja - dobry adwokat Wrocław

Pozew o separację

Separacja to sytuacja, w której między małżonkami doszło do zupełnego rozkładu pożycia, ale nie ma ono charakteru trwałego. Do zupełnego rozkładu pożycia dochodzi, gdy między małżonkami wygasną więzi psychiczne, fizyczne oraz gospodarcze. Aby sąd orzekł pomiędzy małżonkami separację należy złożyć odpowiedni pozew. Co istotne, przy zgodnym wniosku stron sąd nie orzeka o winie przy orzekaniu separacji – separacja za porozumieniem stron. 

Skutki separacji

Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego skutki separacji są takie, jak rozwiązania małżeństwa, z zastrzeżeniem, że w trakcie trwania separacji żaden z małżonków nie może zawrzeć związku małżeńskiego oraz małżonkowie pozostający w separacji mają obowiązek wzajemnej pomocy. Z chwilą orzeczenia o separacji przez sąd między małżonkami zostaje ustanowiona rozdzielność majątkowa, a także tracą oni prawo do dziedziczenia ustawowego po sobie oraz do zachowku. Ponadto, jeśli separacja została orzeczona z wyłącznej winy jednego z małżonków, małżonek niewinny, może żądać od małżonka winnego alimentów – wówczas konieczne jest wykazanie przez małżonka niewinnego, że separacja pociąga za sobą pogorszenie jego sytuacji materialnej.

Pozew o rozwód – adwokat Wrocław

Rozwód to rozwiązanie związku małżeńskiego do którego dochodzi na skutek zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Do zupełnego rozkładu pożycia dochodzi, gdy między małżonkami wygasną więzi psychiczne, fizyczne oraz gospodarcze, co istotne przy rozwodzie – rozkład tych więzi musi mieć charakter trwały, a zatem małżonkowie w takiej sytuacji zdecydowanie nie widzą możliwości dalszego wspólnego pożycia. Dlatego warto skorzystać z dobrego adwokata we Wrocławiu.

Rozwód Wrocław – bez orzekania o winie

O rozwodzie bez orzekania o winie sąd we Wrocławiu orzeka na zgodny wniosek małżonków. Przy zgodnym wniosku stron sąd nie bada kto winien jest rozkładowi pożycia – klienci często decydują się właśnie na tę formę rozwodu, ze względu na brak konieczności szczegółowego opisywania i udowadniania przyczyn rozstania, co często bywa trudne do obojga małżonków. Istotną kwestią jest to, że przy orzeczeniu rozwodu bez orzekania o winie strony tracą prawo do alimentów względem siebie – tych wyrównujących standard życia przed i po rozwodzie.  Sąd może orzec alimenty od jednego małżonka na rzecz drugiego tylko w sytuacji w której jeden z małżonków znajduje się w niedostatku. Co do zasady uprawnienie to trwa nie dłużej niż 5 lat.  Wymaga podkreślenia, że dotyczy to tylko alimentów na rzecz małżonka – rozwód we Wrocławiu bez orzekania o winie nie pozbawia oczywiście strony możliwości dochodzenia alimentów dla dzieci stron, co jest całkowicie odrębną kwestią. Pozew o rozwód bez orzekania o winie może być modyfikowany aż do uprawomocnienia się wyroku, zatem nawet w trakcie procesu rozwodowego można zmienić swoje żądanie i wnieść o rozwód z orzekaniem o winie jednego bądź obojga małżonków co oczywiście wymaga udowodnienia takiego stanowiska. 

Rozwód Wrocław z orzekaniem o winie

Rozwód z orzekaniem o winie to rozwiązanie małżeństwa ze stwierdzeniem winy wyłącznej  jednego z małżonków lub obojga. W przypadku tego rodzaju rozwodu proces trwa znacznie dłużej, ze względu na konieczność zgromadzenia materiału dowodowego, który ma służyć wykazaniu winy małżonka/małżonków. Ten rodzaj rozwodu może być korzystny ze względu na możliwość dochodzenia alimentów nie tylko na rzecz dzieci pochodzących ze związku małżeńskiego, ale także małżonka niewinnego rozkładowi pożycia. Należy jednak pamiętać, że wykazanie winy to często długotrwały proces wymagający najczęściej przeprowadzenia bogatego postępowania dowodowego, wielu dokumentów i udziału świadków.

Skutki rozwodu

Skutkiem rozwodu jest ustanie wspólności majątkowej, powstaje rozdzielność majątkowa, a zatem każdy z małżonków od chwili orzeczenia rozwodu pracuje na swój majątek, zaciąga własne (a nie wspólne) zobowiązania. Majątek wspólny ulega podziałowi poprzez umowę lub odrębne postępowanie przed sądem. Ponadto sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków (jeżeli jest taka potrzeba a strony mieszkają wciąż razem), a także o alimentach na rzecz małoletnich dzieci pochodzących ze związku oraz w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, na rzecz niewinnego małżonka. Sąd orzeka również w zakresie kontaktów z małoletnimi dziećmi oraz sprawowania władzy rodzicielskiej. Od chwili orzeczenia rozwodu strony nie dziedziczą ustawowo po sobie, mogą ponownie zawrzeć związek małżeński, a także powrócić do swojego poprzedniego nazwiska składając odpowiednie oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego . 

Dobry adwokat – rozwód Wrocław

Szukasz doświadczonego dobrego adwokata specjalizującego się w sprawach rozwodowych we Wrocławiu? Nasza kancelaria prawna oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie rozwodów we Wrocławiu i okolicach. Jesteśmy zespołem wykwalifikowanych prawników, którzy z pasją i zaangażowaniem pomagają swoim klientom w trudnych sytuacjach życiowych.
 
Nie zwlekaj, jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie rozwodu we Wrocławiu. Skorzystaj z naszych usług i zyskaj pewność, że Twoja sprawa zostanie załatwiona profesjonalnie i skutecznie.