PUBLIKACJE

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Nierzadko małżonkowie, będąc po rozwodzie, pragną rozpocząć życie od nowa. Jednym z elementów realizacji tego zamierzenia jest powrót do swojego nazwiska sprzed ślubu. Prawo dopuszcza taką możliwość. Jakie czynności trzeba więc podjąć, by do tego doprowadzić?

Małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, powróci do niego, jeżeli złoży stosowne oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Warto podkreślić, że uprawnienie to przysługuje zarówno mężczyźnie jak i kobiecie. Co ważne, nazwisko „dotychczasowe” nie jest tożsame z nazwiskiem rodowym. Oznacza nazwisko noszone bezpośrednio przed ślubem. Oświadczenie musi zostać złożone osobiście, nie można się więc w tym przypadku posłużyć pełnomocnikiem. Godne uwagi, że wyłącznie od woli zainteresowanego zależy czy skorzysta on ze swojego uprawnienia. Sąd ani żaden organ nie może go do tego zmusić. Nie ma tutaj także znaczenia, kto doprowadził do rozkładu pożycia i ponosi winę za rozwód.

Oświadczenie o powrocie do dotychczasowego nazwiska można złożyć w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W innym razie uprawnienie wygasa. Pamiętać należy, ze termin ten nie może zostać przedłużony. Po jego upływie pozostaje co najwyżej staranie się o zmianę nazwiska w trybie administracyjnym. Jest to jednak trudniejsze i nie zawsze kończy się sukcesem. Wszystko zależeć będzie bowiem od decyzji kierownika USC i od tego czy zmianę uzasadniają ważne powody.

adwokat specjalizujący się w alimentach we Wrocławiu – Marta Olejnik-Hejne
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu