PUBLIKACJE

Kredyt hipoteczny, długi w przypadku rozwodu lub podziału majątku

Rozwód oraz podział majątku nie ma to znaczenia, jeżeli chodzi o zobowiązania względem wierzycieli. Dzieje się tak dlatego, że kredyt hipoteczny obciąża nieruchomość, ale również kredytobiorców oraz poręczycieli. Podział majątku nie ma wpływu na tę odpowiedzialność. Jeżeli chcemy, by obowiązek spłaty kredytu został przeniesiony wyłącznie na jednego małżonka, musimy zwrócić się z prośbą do banku. W praktyce oznacza to, że kredytodawca będzie musiał przeanalizować zdolność kredytową danej osoby oraz ponownie podjąć decyzje o udzieleniu kolejnego kredytu lub aneksowaniu już istniejącego.

Istnieje również możliwość dokonania umownego podziału. W takiej sytuacji względem banku lub innego wierzyciela, obowiązek spłaty ciąży na obojgu małżonkach, jednak ustalają oni między sobą, że odpowiedzialność zostaje przeniesiona na jedno z nich. Po spłacie całego kredytu ten małżonek zostanie właścicielem nieruchomości. Należy także pamiętać o możliwości dochodzenia nakładów na daną nieruchomość za cały okres trwania wspólności majątkowej i rozliczenia dotychczas spłaconych rat kredytu.

kancelaria adwokacka Wrocław, Marta Olejnik-Hejne – specjalizacja: rozwód Wrocław, podział majątku Wrocław
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu