Facebook www.facebook.com/wroclawadwokat
Google + plus.google.com/109216314351640594049
Twitter twitter.com/wroclawadwokat
 • Podział majątku wspólnego a udziały współmałżonka w spółce z o.o.

  Jedną z bardziej złożonych kwestii związanych z podziałem majątku wspólnego małżonków jest sytuacja, gdy tylko jeden z małżonków jest wspólnikiem w spółce z o.o. W takim przypadku pojawia się pytanie czy w momencie podziału majątku wspólnego udziały w tej spółce również będą dzielone, a jeśli tak, to na jakich zasadach. Podział udziałów współmałżonka w spółce
  Czytaj
 • Wysokość alimentów a usprawiedliwione potrzeby dziecka

  Zgodnie z art. 135 § 1 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Usprawiedliwione potrzeby dziecka przy alimentach Zazwyczaj wykazanie usprawiedliwionych potrzeb dziecka uprawnionego do otrzymywania alimentów przysparza sporo problemów, ponieważ trudno jest określić jakie potrzeby dziecka będą tymi usprawiedliwionymi, a jakie już nimi nie będą.
  Czytaj
 • Zmiana imienia dziecka

  Rodzice, którzy nadali swojemu nowonarodzonemu dziecku imię i z różnych względów chcieliby je zmienić, mogą to zrobić w terminie 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia dziecka. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie przez rodziców oświadczenia o zmianie imienia lub imion dziecka przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Zmiana imienia może polegać na zastąpieniu wybranego imienia
  Czytaj
 • Dopuszczalność tzw. „innych środków dowodowych” w postępowaniu rozwodowym

  W postępowaniu rozwodowym ustalenie okoliczności dotyczących przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego i określenie ewentualnej winy wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Sąd może z urzędu ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron jedynie w sytuacji, gdy strona pozwana uznaje żądanie zawarte w pozwie, zarówno co do samego rozwodu, jaki ewentualnej winy, a małżonkowie nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci. W przeciwnym
  Czytaj
 • Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego w Polsce

  W polskim porządku prawnym przewidziana została możliwość uzyskania wyroku rozwodowego przez polskiego obywatela również poza granicami kraju. Jednakże samo uzyskanie rozwodu za granicą nie oznacza jeszcze, że rozwód ten będzie skuteczny w świetle prawa polskiego. Zależnie od tego, w jakim kraju przeprowadzone zostało postępowanie rozwodowe, należy skorzystać z odpowiedniej procedury pozwalającej na uznanie wydanego rozwodu
  Czytaj