Facebook www.facebook.com/wroclawadwokat
Google + plus.google.com/109216314351640594049
Twitter twitter.com/wroclawadwokat
 • Podział majątku wspólnego w postępowaniu rozwodowym

  Co do zasady podział majątku wspólnego dokonywany jest w odrębnym postępowaniu niż postępowanie rozwodowe. W takiej sytuacji sprawa o rozwód toczy się przed właściwym sądem okręgowym, zaś podział majątku wspólnego dokonywany jest już po uzyskaniu rozwodu, w postępowaniu sądowym przed właściwym sądem rejonowym lub w drodze umowy. Podział majątku w trakcie postępowania rozwodowego Bez względu
  Czytaj
 • Prawne konsekwencje nieszczepienia dzieci przez rodziców

  Na przestrzeni ostatnich kilku lat wzrosła liczba rodziców, którzy z różnych względów decydują się na niepoddawanie swoich dzieci obowiązkowym szczepieniom. Odchodząc od poglądów przeciwników i zwolenników szczepienia dzieci, a także konsekwencji zdrowotne takich decyzji zwrócić uwagę należy na konsekwencje prawne takich działań. W polskim prawie poddawanie dzieci szczepieniom jest obowiązkowe i wynika wprost z art.
  Czytaj
 • Przypadki ograniczenia władzy rodzicielskiej

  Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom od momentu urodzenia się dziecka aż do osiągnięcia przez nie pełnoletności. Zgodnie z art. 95 KRO władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego
  Czytaj
 • Zawieszenie postępowania rozwodowego

  Postępowanie sądowe w sprawie rozwodowej sąd może zawiesić na zgodny wniosek małżonków (art. 178 KPC), jak również z urzędu, jeśli uzna, że istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa stron (art. 440 KPC). Od całkowitego wycofania pozwu o rozwód zawieszenie postępowania różni się tym, że w przypadku podjęcia zawieszonego postępowania nie istnieje konieczność ponownego składania pozwu o
  Czytaj
 • Stopniowanie winy małżonków a rozpad pożycia małżeńskiego

  Sąd w wyroku rozwodowym orzeka między innymi o tym, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład małżeńskiego pożycia. Jedynie w sytuacji gdy małżonkowie pozostają zgodni co do odstąpienia od badania winy, sąd pozostaje związany ich stanowiskiem i zaniecha orzekania o winie. W takim przypadku następują skutki jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił
  Czytaj