Facebook www.facebook.com/wroclawadwokat
Google + plus.google.com/109216314351640594049
Twitter twitter.com/wroclawadwokat
 • Nasza kancelaria uczestnikiem programu polski kapitał

  Zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 14.09.2017r. nr 1709DL73 zostało nadane prawo do używania znaku POLSKI KAPITAŁ w dniach od 14.09.2017 do 13.09.2018r. przez Kancelaria Adwokacka adwokat Marta Olejnik-Hejne.
  Czytaj
 • Wygrana jednego z małżonków a podział majątku wspólnego

  Każdy choć raz w życiu, z mniejszym lub większym powodzeniem, brał udział w jakimś konkursie czy loterii. Niekiedy stawka jest naprawdę wysoka, a gdy uśmiechnie się szczęście, można wygrać znaczną sumę pieniędzy, samochód czy nawet mieszkanie. W tracie trwania małżeństwa rzadko kto zadaje sobie pytanie do kogo należy wygrana, bowiem zazwyczaj korzyści z niej czerpią
  Czytaj
 • Choroba psychiczna a unieważnienie małżeństwa – część 2

  W kontekście choroby psychicznej jednego z małżonków poza instytucją rozwodu funkcjonuje jeszcze inne rozwiązanie, które prowadzi do zerwania węzła małżeńskiego. Rozwiązaniem tym jest instytucja unieważnienie małżeństwa, która wprawdzie zmierza do tego samego rezultatu co rozwód, jednak jest zupełnie odmiennym postępowaniem, z zupełnie odmiennymi konsekwencjami. Skutkiem unieważnienia małżeństwa jest przyjęcie fikcji prawnej, że małżeństwo w ogóle
  Czytaj
 • Rozwód w przypadku choroby psychicznej jednego z małżonków

  Nieczęsto, choć jednak zdarzają się przypadki, gdy przyczyną rozpadu małżeństwa jest choroba psychiczna jednego z małżonków. W zależności od rodzaju i stopnia nasilenia objawów choroba taka może stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia każdego z małżonków, jak również ich najbliższego otoczenia, zwłaszcza małoletnich dzieci stron. W niektórych przypadkach zachowanie dotkniętego chorobą małżonka jest o
  Czytaj
 • Sankcje za uchylanie się od alimentów – nowe przepisy

  Na mocy ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która weszła w życie 31.05.2017 r., zmianie uległo brzmienie art. 209 kodeksu karnego regulującego kwestię niealimentacji. Zmiana ta ma pozwolić na skuteczniejszą egzekucję świadczeń alimentacyjnych. Kary za niepłacenie alimentów Zgodnie z nową
  Czytaj