Facebook www.facebook.com/wroclawadwokat
Google + plus.google.com/109216314351640594049
Twitter twitter.com/wroclawadwokat
 • Cofnięcie pozwu o rozwód

  Powody cofnięcia pozwu mogę być różne, najbardziej optymistyczną z wersji jest pojednanie się małżonków i próba uratowania związku, mimo pierwotnej decyzji jednej ze stron o konieczności jego przerwania.   Kiedy można cofnąć pozew rozwodowy? Pozew rozwodowy możemy cofnąć bez zgody małżonka do czasu doręczenia mu odpisu pozwu i zajęcia przez niego merytorycznego stanowiska w sprawie.
  Czytaj
 • Aplikacja w Kancelarii Adwokackiej

  Kancelaria Adwokacka adw. Marty Olejnik-Hejne z Wrocławia poszukuje aplikanta adwokackiego, który jest zainteresowany odbyciem aplikacji w kancelarii zajmującej się głownie prawem rodzinnym. Preferowane będą osoby z doświadczeniem w pracy w kancelarii. CV wraz ze zdjęciem proszę przesyłać na adres: kancelaria@umocowana.pl w tytule wpisując: APLIKACJA adw. Marta Olejnik-Hejne www.umocowana.pl e-mail: kancelaria@umocowana.pl
  Czytaj
 • Częściowe ubezwłasnowolnienie małżonka a jego zdolność procesowa w postępowaniu rozwodowym

  W dniu 21 grudnia 2017 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę zgodnie z którą jednoznacznie stwierdził, że małżonek częściowo ubezwłasnowolniony nie ma zdolności procesowej w sprawie o rozwód. (Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 21 grudnia 2017 r., III CZP 66/17, Legalis). Zdolność procesowa Na wstępie wskazania wymaga, że zdolność procesowa to zdolność podmiotów
  Czytaj
 • Zasada równej stopy życiowej rodziców i dzieci przy ustalaniu wysokości alimentów

  Zgodnie z art. 135 § 1 kro przy ustalaniu wysokości alimentów bierze się pod uwagę zarówno usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, jak i możliwości majątkowe i zarobkowe osoby zobowiązanej do łożenia alimentów. Ponadto niezwykle istotną rolę przy ustalaniu przez sąd wysokości alimentów odgrywa także tzw. zasada równiej stopy życiowej. Zasada ta oznacza, że dziecko ma prawo do
  Czytaj
 • Zarząd majątkiem małoletniego dziecka przez jego rodziców

  Art. 101 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Swoboda rodziców w dysponowaniu tym majątkiem ograniczona została jednak jedynie do przypadków tzw. zwykłego zarządu składnikami majątku dziecka. Zwykły zarząd obejmuje wszelkie czynności polegające na załatwianiu bieżących spraw związanych z
  Czytaj