Facebook www.facebook.com/wroclawadwokat
Google + plus.google.com/109216314351640594049
Twitter twitter.com/wroclawadwokat
 • Zawieszenie postępowania rozwodowego

  Postępowanie sądowe w sprawie rozwodowej sąd może zawiesić na zgodny wniosek małżonków (art. 178 KPC), jak również z urzędu, jeśli uzna, że istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa stron (art. 440 KPC). Od całkowitego wycofania pozwu o rozwód zawieszenie postępowania różni się tym, że w przypadku podjęcia zawieszonego postępowania nie istnieje konieczność ponownego składania pozwu o
  Czytaj
 • Stopniowanie winy małżonków a rozpad pożycia małżeńskiego

  Sąd w wyroku rozwodowym orzeka między innymi o tym, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład małżeńskiego pożycia. Jedynie w sytuacji gdy małżonkowie pozostają zgodni co do odstąpienia od badania winy, sąd pozostaje związany ich stanowiskiem i zaniecha orzekania o winie. W takim przypadku następują skutki jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił
  Czytaj
 • Nasza kancelaria uczestnikiem programu polski kapitał

  Zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 14.09.2017r. nr 1709DL73 zostało nadane prawo do używania znaku POLSKI KAPITAŁ w dniach od 14.09.2017 do 13.09.2018r. przez Kancelaria Adwokacka adwokat Marta Olejnik-Hejne.
  Czytaj
 • Wygrana jednego z małżonków a podział majątku wspólnego

  Każdy choć raz w życiu, z mniejszym lub większym powodzeniem, brał udział w jakimś konkursie czy loterii. Niekiedy stawka jest naprawdę wysoka, a gdy uśmiechnie się szczęście, można wygrać znaczną sumę pieniędzy, samochód czy nawet mieszkanie. W tracie trwania małżeństwa rzadko kto zadaje sobie pytanie do kogo należy wygrana, bowiem zazwyczaj korzyści z niej czerpią
  Czytaj
 • Choroba psychiczna a unieważnienie małżeństwa – część 2

  W kontekście choroby psychicznej jednego z małżonków poza instytucją rozwodu funkcjonuje jeszcze inne rozwiązanie, które prowadzi do zerwania węzła małżeńskiego. Rozwiązaniem tym jest instytucja unieważnienie małżeństwa, która wprawdzie zmierza do tego samego rezultatu co rozwód, jednak jest zupełnie odmiennym postępowaniem, z zupełnie odmiennymi konsekwencjami. Skutkiem unieważnienia małżeństwa jest przyjęcie fikcji prawnej, że małżeństwo w ogóle
  Czytaj