...
PUBLIKACJE

Nowe zasady nadawania dzieciom imion w Polsce

Antoni, Stanisław, Zofia, Wiktoria, czy może Xavier, Toro, Luna, Vanessa? Na przestrzeni ostatnich lat zauważyć można dwie tendencje, jakie ukształtowały się w kwestii wyboru dziecku imienia. Jedni rodzice sięgają po tradycyjne, staropolskie imiona, inni podążając za modą wybierają imiona oryginalne i obcobrzmiące. Ci drudzy, jeszcze do niedawna, mogli spotkać się z odmową rejestracji wybranego dziecku imienia, jednakże na skutek wejścia w życie nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego od 1 marca 2015 r. obowiązują w Polsce nowe zasady nadawania dzieciom imion.

Jakich imion nie można nadawać dzieciom ?

Dotychczas kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawiał przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka więcej niż dwóch imion oraz imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej, a także imienia, które nie pozwalało na odróżnienie płci dziecka.

Po zmianie przepisów nadal nie można nadawać dziecku więcej niż dwóch imion, imion o charakterze ośmieszającym, nieprzyzwoitym czy w zdrobniałej formie, jednakże nowa ustawa wprowadziła możliwość nadawania dzieciom imion o obcym pochodzeniu, niezależnie od obywatelstwa i narodowości ich rodziców. Rodzice mogą przy tym wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

Nowe regulacje uzasadnione zostały rosnącą liczbą związków i małżeństw z cudzoziemcami. Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, rodzice, korzystając już z nowych przepisów, wybrali dla swoich dzieci takie imiona, jak m.in. Andrea, Carmen, Hannah, Kelvin, Lorenzo czy Mike. Imiona te w dokumentach urzędowych są nadawane i zapisywane w oryginalnej, niespolszczonej pisowni. Z regulacji tej mogą skorzystać wszyscy rodzice, także ci niebędący obcokrajowcami.

Obcojęzyczne imię dla dziecka

Pomimo większej możliwości w zakresie nadawania imion niektórzy rodzice zdają się zbyt usilnie podążać za modą na obcobrzmiące imiona i decydują się na wybór tych bardzo nietypowych. Często inspiracją dla rodziców stają się postacie filmowe, bohaterowie książek, czy komiksów. Oryginalne przykłady pomysłów rodziców można znaleźć na stronie Rady Języka Polskiego, do której zwracają się rodzice mający wątpliwości co do tego, czy urzędnik zarejestruje ich dziecko pod wybranym przez nich imieniem. Do najciekawszych pomysłów rodziców należą m.in. imiona takie jak: Allegra, Alma, Vader, Aragorn, Hannibal czy Ozzy.

Ostateczna decyzja o tym, czy zaproponowane przez rodziców imię spełnia wymagania przewidziane w ustawie, należy do kierownika USC. Jeżeli z powodu niespełnienia przez rodziców tych wymagań kierownik odmówi nadania dziecku wybranego imienia, zgodnie z regulacją, wybiera on dziecku imię z urzędu. Następuje to w formie decyzji administracyjnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, z zamieszczoną w akcie urodzenia adnotacją o wyborze imienia z urzędu.

Do kiedy można zmienić imię dziecku ?

Należy tu podkreślić, że rodzice mają prawo zmienić dziecku imię w ciągu 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia. Imię zmienione jest oceniane według tych samych kryteriów, co imię, które spotkało się z wcześniejszą odmową rejestracji. Z możliwości tej, bez podawania konkretnej przyczyny, mogą skorzystać również rodzice, którzy sami zmienili zdanie w kwestii wybranego dziecku imienia.

Mimo większej swobody w nadawaniu imion należy pamiętać, że imię określa tożsamość każdego człowieka, jego wybór jest decyzją na całe życie, dlatego dziecko niejako ponosi konsekwencje decyzji rodziców w tej kwestii. Obce, nieczęsto spotykane imię będzie w różny sposób wymawiane i zapisywane, co może sprawić dziecku, a później już dorosłemu wiele problemów. Należy także zdawać sobie sprawę z tego, że w takim samym stopniu jak rodzice, oryginalności imienia mogą nie docenić szkolni koledzy dziecka. Warto także wziąć pod uwagę, że w wielu oficjalnych sytuacjach imię dziecka może nie być traktowane z należytą powagą.

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.