...
PUBLIKACJE

Podział majątku wspólnego – ustalenie nierównych udziałów

Podział majątku Wrocław, co do zasady małżonkowie posiadają równe udziały w majątku wspólnym. W drodze wyjątku sąd może je jednak ustalić w innym stosunku. W jakich okolicznościach warto się o to starać? Jak podzielić majątek i ustalić nierówne udziały.

Po pierwsze, każdy z małżonków musiałby w różnym stopniu przyczyniać się do powstania majątku wspólnego, przy czym nie chodzi tutaj tylko o aspekt ekonomiczny. W tym przypadku należy bowiem oceniać całokształt starań zarówno męża jak i żony o założoną rodzinę i zaspokajanie jej potrzeb. Tak samo ważne jak wysokość zarobków lub innych dochodów będą więc m.in. nakłady pracy i czasu poczynione na wychowanie wspólnych dzieci i prowadzenie gospodarstwa domowego. Po drugie, ku nierównemu podziałowi muszą istnieć ważne powody. Pojęcie to należy rozumieć przede wszystkim na płaszczyźnie etycznej. W związku z tym, o zaistnieniu ważnych powodów będą z reguły decydować zawinione działania tego z małżonków, który faktycznie zaniedbuje swoje obowiązki względem najbliższych lub przeznacza znaczne sumy pieniędzy na hazard, alkohol bądź inne używki. Poszczególne okoliczności powinno się jednak oceniać dość rygorystycznie. Co istotne, o ważnych powodach nie może być mowy, jeżeli jedna ze stron nie miała możliwości przyczyniać się do powstania majątku wspólnego z przyczyn od siebie niezależnych, np. w wyniku ciężkiej choroby.

Starając się o ustalenie nierównych udziałów podczas podział majątku Wrocław, należy udowodnić obie wyżej wymienione przesłanki łącznie. W praktyce będzie więc to raczej trudne. O wszystkim zadecyduje indywidualna ocena danego przypadku. Warto w tym miejscu jednak zaznaczyć, że w razie zaistnienia naprawdę rażących zaniedbań jednego z małżonków, nic nie stoi na przeszkodzie by pozbawić go w całości udziału w majątku wspólnym.

Jeśli masz podobny problem lub pytania zadzwoń lub napisz e-maila.

Pamiętaj: telefon lub mail nic nie kosztują, a w takim przypadku stracić lub zyskać można bardzo wiele.

Dane kontaktowe znajdziesz w zakładce KONTAKT.

adwokat specjalizujący się w rozwodach i podział majątku Wrocławi – Marta Olejnik-Hejne
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.