Facebook www.facebook.com/wroclawadwokat
Twitter twitter.com/wroclawadwokat
 • Wspólne mieszkanie byłych małżonków po rozwodzie

  Sąd ma obowiązek orzec w wyroku o sposobie korzystania z mieszkania stron, jeżeli nadal zamieszkują one razem. Obowiązek ten reguluje art. 58 § 2 kro: „Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd
  Czytaj
 • Opieka naprzemienna

  Opieka naprzemienna oznacza, że dziecko mieszka zarówno u jednego jak i u drugiego rodzica w porównywalnym czasie. Model ten nie jest popularny w Polsce z kolei cieszy się on bardzo dużą popularnością w krajach skandynawskich czy zachodnich. Ten rodzaj opieki zdaje egzamin przede wszystkim jeżeli rodzice nie są ze sobą skonfliktowani i potrafią współpracować w
  Czytaj
 • Zmiana nazwiska po ślubie

  Po zawarciu związku małżeńskiego małżonkowie stają się mężem i żoną – co za tym idzie zaczynają tworzyć rodzinę. Od momentu wejścia w związek małżeński, prawa i obowiązki małżonków względem siebie są równe. Po ślubie – zmianie ulega wiele kwestii a jedną z najpopularniejszych i najbardziej widocznych jest przede wszystkim zmiana nazwiska. Zgodnie z art. 25
  Czytaj
 • Kontakty dziadków z dziećmi po rozwodzie rodziców

  Jakie prawa mają dziadkowie względem wnuków? Podstawę do dochodzenia przez dziadków ustalenia  ich własnych kontaktów z dzieckiem stanowi art. 113[6] kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – czyli uprawnienie do kontaktów z dzieckiem mają: rodzeństwo, dziadkowie, powinowaci w linii prostej oraz osoby, które sprawowały przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem. Kontakty z dziadkami orzecznictwo Prawo uregulowania kontaktów
  Czytaj
 • Porozumienie wychowawcze – plan rodzicielski

  Rozwód bywa stresujący nie tylko dla stron postępowania, ale przede wszystkim dla dzieci małżonków. Czasami strony potrafią wypracować wspólne porozumienie, co procentuje tym, że kontakty, władza rodzicielska, opieka nad dziećmi oraz wysokość alimentów jest ustalona bez większych komplikacji. Niestety zranieni i skonfliktowani małżonkowie często nie są w stanie porozumieć się w wyżej  wymienionych kwestiach –
  Czytaj