Facebook www.facebook.com/wroclawadwokat
Twitter twitter.com/wroclawadwokat

Marta Olejnik-Hejne

ADWOKAT
logo Kancelaria adwokacka ☆ adwokat ☆ Wrocław
 • Obniżenie alimentów – kiedy można się starać ?

  W niektórych okolicznościach obowiązujące prawo dopuszcza możliwość żądania obniżenie alimentów. Stanowi o tym art. 138 k.r.o., z którego wynika, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Co wobec tego należy rozumieć pod pojęciem „zmiany stosunków”? Otóż, wskazane wyrażenie sprowadza się przede wszystkim do zmniejszenia lub zwiększenia się możliwości
  Read more
 • Rozstrzygnięcie w wyroku rozwodowym o winie drugiego małżonka

  Z zasady orzekając rozwód, sąd wskazuje także, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Na zgodne żądanie małżonków zaniecha tego jednak. Może to być m.in. skutkiem zawartej między nimi ugody. W takiej sytuacji przyjmuje się, że związek rozpadł się bez winy którejkolwiek ze stron. Czy warto jednak lekkomyślnie rezygnować z orzeczenia o
  Read more
 • Rozwód, mieszkanie a osoby trzecie

  Wyrok rozwodowy może nieść ze sobą konsekwencje, z których na pierwszy rzut oka nie zdajemy sobie sprawy. Skupiając się na kwestii winy za rozpad małżeństwa i władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, zapominamy, że w orzeczeniu sąd często będzie musiał rozstrzygać także o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Możliwość doprowadzenia do eksmisji ex małżonka stanowi
  Read more
 • Zdrada małżeńska a brak winy za rozkład pożycia

  Zdrada małżeńska a także budowanie związku z innym partnerem jest jedną z najczęstszych przyczyn przypisania danej osobie winy w rozwodzie. W pewnych okolicznościach sąd może jednak orzec zgoła inaczej. Należy zdawać sobie z tego sprawę, tym bardziej, że wyrok w tym zakresie niesie ze sobą doniosłe skutki i wpływa chociażby na możliwość domagania się od
  Read more
 • Bezpłodność a rozwód

  W Polsce coraz więcej osób cierpi na bezpłodność. Niemożność posiadania potomstwa może stać się przyczyną rozpadu małżeństwa  i w konsekwencji wydania wyroku rozwodowego (bezpłodność a rozwód). Z reguły będzie to jednak powód niezawiniony, uznał tak m.in. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 10 marca 1951r., sygn. akt C 48/51. Co jednak w przypadku gdy jeden z
  Read more