...
PUBLIKACJE

Rozwód, mieszkanie a osoby trzecie

Wyrok rozwodowy może nieść ze sobą konsekwencje, z których na pierwszy rzut oka nie zdajemy sobie sprawy. Skupiając się na kwestii winy za rozpad małżeństwa i władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, zapominamy, że w orzeczeniu sąd często będzie musiał rozstrzygać także o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Możliwość doprowadzenia do eksmisji ex małżonka stanowi bowiem wyjątek, nie zawsze też udaje się rozwiązać polubownie sprawę ewentualnej wyprowadzki.

O czym należy wówczas pamiętać ?

Sąd rozstrzygając o sposobie korzystania z mieszkania badał będzie wszelkie okoliczności z tym związane. Warto więc zawnioskować o wydanie w wyroku zakazu wprowadzania się do mieszkania osób trzecich. Ma to szczególne znaczenie przy rozwodach spowodowanych niewiernością. Bez takiego zabezpieczenia przykładowo zdradzana żona musiałaby się liczyć z potencjalnym ryzykiem zamieszkania pod jednym dachem z kochanką męża. Na marginesie, należy także pamiętać, że były współmałżonek może skutecznie zablokować zameldowanie niechcianych osób w swoim domu. O sprzeciwie wystarczy tylko powiadomić właściwy organ meldunkowy.

adwokat od spraw karnych i rodzinnych – Marta Olejnik-Hejne
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.