...
PUBLIKACJE

Księgi wieczyste – co, jak i gdzie …

Księgi wieczyste jest to rejestr, w którym widnieją wszystkie informacje, o stanie prawnym nieruchomości. Za ich pomocą można w łatwy sposób ustalić, kto jest właścicielem domu, działki czy też mieszkania. Zapis musi być zgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Jeżeli zaszły jakiekolwiek zmiany w tym zakresie, należy dokonać w nim aktualizacji. W przypadku tego typu dokumentów obowiązuje jawność formalna, a więc każdy może mieć wgląd do wybranego wpisu.

Obecnie, by zapoznać się z tego typu dokumentem wystarczy jedynie mieć dostęp do Internetu, ponieważ księgi zostały przełożone na wersję elektroniczną. Można zrobić to za pośrednictwem systemu informatycznego, zwanego systemem Elektronicznych Ksiąg Wieczystych  (EKW). Odpis można pobrać z Internetu, jeżeli wybrany Sąd ma już za sobą proces informatyzacji. Centralna baza danych jest na bieżąco uzupełniana i uaktualniana, w związku z czym coraz więcej miast będzie mogło korzystać z tego typu rozwiązań. Przeglądanie ksiąg wieczystych jest bezpłatne. Usługa jest płatna, jeśli składa się wniosek o odpis, wyciąg albo zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej.

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

Wrocław, adwokat specjalizujący się w sprawach rozwodowych, alimentach i podziałach majątku – Marta Olejnik-Hejne
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.