PUBLIKACJE

Obowiązek alimentacyjny (alimenty) w stosunku do pasierba

W polskim społeczeństwie istnieje powszechna świadomość o obowiązku alimentacyjnym (alimenty) ciążącym na krewnych w szczególności na rodzicach względem małoletnich dzieci. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że niekiedy do zapewnienia środków utrzymania i wychowania będą względem siebie zobowiązani także powinowaci.

Obowiązek alimentacyjny pomiędzy powinowatymi traktować jednak należy w kategorii wyjątku i będzie dotyczył jedynie ojczyma (macochy) względem pasierba i na odwrót. Nie zaistnieje więc w przypadku dalszego stopnia powinowactwa np. między dzieckiem a rodzicami ojczyma. Pasierb zamierzający dochodzić alimentów od męża matki (żony ojca), oprócz generalnych przesłanek (tj. niesamodzielności uprawnionego i możliwości świadczenia przez zobowiązanego), udowodnić powinien ponadto, że przemawiają za tym zasady współżycia społecznego. To dodatkowe obostrzenie każe do każdej sprawy podchodzić indywidualnie. Dużo będzie zatem zależało m.in. od wzajemnych relacji między ojczymem a pasierbem i jak one wyglądały na przestrzeni lat, okresu trwania małżeństwa, wieku dziecka itp. Prawdopodobieństwo przyznania alimentów będzie tutaj tym większe, im bardziej relacje tych dwóch osób przypominały rzeczywiste stosunki rodzicielskie. Konieczność uwzględnienia reguł słusznościowych decyduje także o tym, że roszczenia o łożenie środków utrzymania i wychowania nie będą przysługiwały, gdy pasierb może liczyć na odpowiednie wsparcie od swoich biologicznych rodziców. Inaczej już jednak będzie wyglądała sytuacja sieroty, który posiada tylko dalszych krewnych. Obowiązek alimentacyjny takich osób często nie będzie wyprzedzał obowiązku ojczyma lub macochy, o wszystkim zadecydują każdorazowo okoliczności danej sprawy. Co istotne, ojczym, wobec którego wystąpiono z roszczeniem alimentacyjnym, nie będzie mógł skutecznie uchylić się od świadczenia na rzecz pasierba tylko z uwagi na fakt, że np. w wyniku rozwodu nie pozostaje już dalej mężem jego matki. Powinowactwo, o czym należy pamiętać, utrzymuje się również po ustaniu małżeństwa. Okoliczność ta powinna być jednak wzięta pod uwagę przy ocenie zasadności żądania z uwagi na zasady współżycia społecznego.

Na koniec warto wspomnieć że obowiązku alimentacji między powinowatymi nie można na zasadzie podobieństwa stosować do konkubentów i dzieci partnerów, gdyż pomiędzy nimi nie powstaje formalnoprawna więź.

Kancelaria Adwokacka Wrocław adwokat Marta Olejnik-Hejne specjalizuje się w obszarach: prawo rodzinne Wrocław, alimenty na dzieci Wrocław, sprawy karne Wrocław. Obowiązek alimentacyjny (alimenty) w stosunku do pasierba. 

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu